Khôi phục mục đã xóa trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lưu ý: Chủ đề này liên quan đến Business Contact Manager cho Outlook 2007 chỉ. Hãy xem trợ giúp Outlook chủ đề, làm trống thư mục khoản mục đã xóa, để biết thông tin về việc khôi phục mục đã xóa Outlook chẳng hạn như thông điệp email, nhiệm vụ và cuộc hẹn. Để biết thông tin về cách khôi phục danh sách phân phối, hãy xem khôi phục danh sách phân phối đã xóa.

Bạn có thể TE000129571 đã bị xóa bỏ một Mục lịch sử giao tiếp bằng cách kéo nó từ thư mục Business Contact Manager Khoản mục đã xóa thư mục lịch sử . Để khôi phục một mục lịch sử liên lạc được nối kết với một đã xóa bản ghi, trước tiên bạn phải khôi phục bản ghi Business Contact Manager.

Để biết thêm thông tin về các mục lịch sử liên lạc, hãy xem về mục lịch sử giao tiếp trong Business Contact Manager.

Business Contact Manager Khoản mục đã xóa thư mục lưu trữ các mục đã xóa cho đến khi bạn làm trống nó. Sau khi đã được làm trống thư mục Khoản mục đã xóa bằng người sở hữu cơ sở dữ liệu, tất cả các mục trong thư mục được xóa vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu một mục lịch sử liên lạc được nối kết với bản ghi tồn tại bất kỳ nơi nào dưới dạng một tệp hoặc Outlook cuộc hẹn, tác vụ, hoặc thông điệp email, nó có thể được truy nhập và, nếu bạn muốn, nối kết với một bản ghi khác. Nhật ký điện thoại và ghi chú công việc là đặc biệt các trường hợp, và chỉ tồn tại nếu chúng được nối kết với bản ghi. Do đó, sau khi các bản ghi có được nối kết để xóa vĩnh viễn, những mục này không thể được khôi phục.

Khôi phục một mục đã xóa khỏi thư mục Business Contact Manager Khoản mục đã xóa

 1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục, sau đó bấm để mở Ngăn dẫn hướng.

 2. Bên dưới Business Contact Manager, hãy bấm Mục đã xóa.

 3. Trong danh sách Các mục đã xóa , bấm vào mục bạn muốn khôi phục, sau đó kéo nó vào thư mục Lịch sử giao tiếp trong danh Sách thư mục.

Khôi phục một mục được nối kết với bản ghi đã xóa

 1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục, sau đó bấm để mở Ngăn dẫn hướng.

 2. Bên dưới Business Contact Manager, hãy bấm Mục đã xóa.

 3. Trong danh sách Các mục đã xóa , hãy kéo bản ghi mà bạn muốn khôi phục thư mục phù hợp trong danh Sách thư mục.

 4. Nối kết mục mà bạn muốn khôi phục một bản ghi khác, và sau đó xóa bản ghi ban đầu.

Làm thế nào?

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

 2. Mở mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn nối kết đến một bản ghi khác.

 3. Dưới nối kết tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc báo cáo, hãy bấm nút nối kết đến .

 4. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh Sách thư mục, hãy chọn loại bản ghi mà bạn muốn nối kết các mục lịch sử giao tiếp để.

 5. Trong phần Bản ghi được nối kết , bấm vào Nối kết với nút, sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Để tạo bản ghi mới, hãy bấm mới.

 6. Trên ruy-băng, trong nhóm hành động , bấm lưu & đóng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×