Khôi phục một mục lịch sử liên lạc đã xóa trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để khôi phục nối kết đến một đã xóa Mục lịch sử giao tiếp mà đã bị xóa khỏi dạng xem Lịch sử liên lạc của một bản ghi hoặc từ thư mục Lịch sử liên lạc , di chuyển nó từ thư mục Business Contact Manager Khoản mục đã xóa trở lại vào thư mục Lịch sử liên lạc . Một mục lịch sử liên lạc vẫn được nối kết với một bản ghi khác hoàn xóa không bị xóa; bạn có thể nối kết lại mục từ thư mục lịch sử liên lạc.

Mục lịch sử liên lạc được nối kết với bản ghi đã bị xóa bỏ và không được nối kết với bất kỳ bản ghi nào khác, theo mặc định, cũng bị xóa. Để khôi phục các mục lịch sử liên lạc được nối kết với bản ghi đã bị xóa bỏ, trước tiên bạn phải khôi phục bản ghi.

Khôi phục các mục lịch sử liên lạc đã xóa

  1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục.

  2. Trong ngăn Danh sách thư mục , bấm vào dấu cộng bên cạnh Business Contact Manager, sau đó bấm Mục đã xóa.

  3. Kéo mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn khôi phục thư mục Lịch sử giao tiếp , trong ngăn Danh sách thư mục .

Lưu ý: Nếu người sở hữu cơ sở dữ liệu có làm trống thư mục Khoản mục đã xóa , bạn không thể khôi phục mục lịch sử liên lạc.

Khôi phục các mục lịch sử liên lạc được nối kết với bản ghi đã xóa

  1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục.

  2. Trong ngăn Danh sách thư mục , bấm Business Contact Manager, sau đó bấm Mục đã xóa.

  3. Kéo bản ghi có chứa các mục lịch sử giao tiếp mà bạn muốn khôi phục thư mục Lịch sử giao tiếp , trong ngăn Danh sách thư mục .

Lưu ý: Mục lịch sử liên lạc phải được nối kết với bản ghi. Sau khi bạn khôi phục bản ghi, nối kết mục lịch sử liên lạc với một bản ghi khác trước khi bạn xóa bỏ bản ghi ban đầu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×