Khôi phục các mục trong thùng rác của SharePoint site

Khôi phục các mục trong thùng rác của SharePoint site

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn xóa một mục từ danh sách hoặc thư viện tài liệu SharePoint , nó không ngay lập tức được loại bỏ khỏi SharePoint. Mục đã xóa đi vào thùng rác, nơi họ duy trì cho đến khi chúng được tự động bị loại bỏ. Trong thời gian đó, bạn có thể khôi phục các tệp vào vị trí ban đầu của họ miễn là bạn có quyền sửa trên trang các tệp nằm ở đâu. Nếu bạn đang dùng SharePoint Online, bạn thậm chí có thể khôi phục mục đã xóa bởi những người khác.

Nếu bạn đang tìm kiếm để xóa bỏ mục khỏi thùng rác của site, hãy xem xóa bỏ các mục hoặc làm trống thùng rác của SharePoint site.

Ghi chú: 

 • SharePoint thùng rác sẽ khác nhau từ thùng rác trong Windows. Để khôi phục tệp cục bộ bị xóa khỏi màn hình nền hoặc ứng dụng của bạn, hãy thử Windows thùng rác trước tiên. Để đặt Windows thùng rác của bạn trên màn hình máy tính của bạn, hãy xem đặt Windows thùng rác trở lại trên màn hình máy tính của bạn.

 • Nếu bạn đang tìm kiếm thùng rác cho OneDrive, đi tới trang OneDrive của bạn và chọn thùng rác ở bên trái của màn hình.

Cập Nhật 12 tháng một, 2017 nhờ khách hàng phản hồi.

Khôi phục các mục khỏi thùng rác của site SharePoint Online

Bạn có thể khôi phục các mục mà bạn đã xóa hoặc mục đã bị xóa bởi những người khác trong công ty của bạn.

Ghi chú: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy Thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút thiết đặt từ SharePoint Online , sau đó bấm Nội dung Site.

  • Thùng rác trong phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Nút thùng trang nội dung Site SharePoint Online

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình SharePoint thùng rác thiết đặt.

 2. Trên trang Thùng rác , bấm vào bên trái của mục hoặc tệp để chọn các tệp bạn muốn khôi phục.

  Thùng rác SharePoint Online với mục được tô sáng
 3. Bấm khôi phục khôi phục các tệp đã chọn.

  SharePoint Online khôi phục nút được tô sáng

  Bạn sẽ nhận được một thông báo nếu khôi phục thành công hoặc không thành công.

  SharePoint Online thùng thông báo

Ghi chú: Nếu bạn không thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, nó có thể đã vượt quá giới hạn thời gian cầm và đã bị xóa. Nếu bạn có quyền quản trị, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa. Nếu không, hãy liên hệ với người quản trị người có thể khôi phục nó.

Khi bạn khôi phục một mục, nó được khôi phục cùng một vị trí mà nó đã bị xóa từ.

Khôi phục các mục từ thùng rác SharePoint 2016 hoặc 2013

 1. Bấm vào Thùng rác trong thanh khởi động nhanh ở bên trái của màn hình.

  Chọn Thùng rác ở dẫn hướng bên trái.

  Nếu bạn không thấy Thùng rác trên thanh khởi động nhanh, hãy làm theo các bước sau đây:

  • Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Nội dung trang.

  • Thùng rác trong phần trên cùng bên phải của trang nội dung trang.

   Dạng xem thùng rác nút bên trong nội dung Site.

  Ghi chú: Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình SharePoint thùng rác thiết đặt.

 2. Trên trang Thùng rác , hãy bấm vào hộp ở bên trái của mục hoặc tệp để chọn các tệp bạn muốn xóa bỏ hoặc khôi phục.

 3. Bấm Khôi phục lựa chọn để khôi phục các tệp đã chọn.

  Khôi phục hoặc xóa các mục khỏi thùng rác.
 4. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Ghi chú: Nếu bạn không thấy mục mà bạn đang tìm kiếm, nó có thể đã vượt quá giới hạn thời gian cầm và đã bị xóa. Nếu bạn có quyền quản trị, hãy xem khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa. Nếu không, hãy liên hệ với người quản trị người có thể khôi phục nó.

Khi một mục được khôi phục, nó được khôi phục cùng một vị trí mà nó đã bị xóa từ.

Khôi phục các mục từ SharePoint 2010 hoặc 2007 thùng rác

 1. Bấm vào Thùng rác trên thanh khởi động nhanh (bạn có thể cần phải cuộn xuống).

  Nối kết SharePoint 2010 Site thùng trên thanh khởi động nhanh

  Ghi chú: 

  • Thùng rác Hiển thị chỉ các mục mà bạn đã xóa. Bạn không thể xem các mục đã xóa bởi người dùng khác, trừ khi bạn là người quản trị tuyển tập site.

  • Nếu bạn không thấy thùng rác    Thùng rác có thể đã bị tắt. Nói chuyện với người quản trị cụm máy chủ hoặc máy chủ của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Cấu hình SharePoint thùng rác thiết đặt.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục.

  SharePoint 2007 thùng thoại với các mục được chọn
 3. Hãy bấm Khôi phục Lựa chọn.

  SharePoint 2010 với mục được chọn và khôi phục nút được tô sáng
 4. Bấm OK trong hộp thoại xác nhận.

Tổng quan

Bạn có thể khôi phục một danh sách, mục danh sách, thư viện, tệp, hoặc một phiên bản của một tệp vào vị trí ban đầu, miễn là bạn đã không đã xóa mẹ của nó. Ví dụ, bạn không thể khôi phục Phiên bản của một tệp nếu tệp đó đã bị xóa. Đó là vì khi bạn xóa một tệp, bạn xóa bỏ tất cả phiên bản của tệp. Tương tự, bạn không thể khôi phục tệp nếu thư viện mà nó thuộc đã bị xóa.

Một cách xung quanh tình huống mô tả chỉ là trước tiên khôi phục thư viện và sau đó có thể khôi phục tệp vào thư viện. Lưu ý, mặc dù, rằng khi bạn khôi phục một đối tượng thể bảo mật, bạn khôi phục lại tất cả nội dung của thể bảo mật đối tượng tại thời điểm mà nó đã bị xóa. Một đối tượng thể bảo mật là bất kỳ thứ gì mà quyền có thể được phân công. Trong trường hợp này, chúng tôi có phải nghĩa là một danh sách, mục danh sách, thư viện hoặc tệp. Vì vậy trong ví dụ này, khi bạn khôi phục một thư viện, tất cả các tệp vào thư viện chứa được cũng khôi phục.

Ngoại lệ cho quy tắc với thư mục. Nếu bạn khôi phục một mục được ban đầu trong một thư mục đã xóa, thư mục được tạo lại ở vị trí ban đầu và mục được khôi phục trong thư mục đó. Trong trường hợp này, toàn bộ nội dung của thư mục không được khôi phục.

Khi bạn xóa một mục từ trang thùng rác của nó sẽ tự động đi vào Thùng rác giai đoạn thứ nhì hoặc trang thùng rác của tuyển tập, nơi nó vẫn nằm sau khoảng 30 ngày, cho đến khi nó được hoàn toàn tẩy từ SharePoint.

Khôi phục thùng rác Windows trên máy tính

Vì thùng rác Windows không có điều gì để thực hiện với SharePoint, điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn thùng rác để truy xuất các tệp cục bộ mà bạn xóa. Đây là cách để đặt thùng rác lại trên máy tính:

Để khôi phục Thùng rác Windows 10 trên máy tính:

 1. Chọn nút Nút bắt đầu của Windows 10 bắt đầu, sau đó chọn thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. .

 2. Chọn Cá nhân hóa > Chủ đề > Cài đặt biểu tượng trên máy tính.

 3. Chọn hộp kiểm Thùng Rác > Áp dụng.

• Để đến cài đặt biểu tượng trên máy tính trong Windows 8.1, trượt nhanh từ góc phải của màn hình, rồi chọn Tìm kiếm. Nhập biểu tượng trên máy tính vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Hiển thị hoặc ẩn các biểu tượng phổ biến trên máy tính.

• Để có trên máy tính biểu tượng thiết đặt trong Windows 7, hãy chọn nút bắt đầu , nhập các biểu tượng trên máy tính trong hộp tìm kiếm, sau đó chọn hiện hoặc ẩn biểu tượng chung trên máy tính.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Vui lòng bao gồm phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×