Khôi phục bản ghi tài khoản trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể TE000129571 đã bị xóa bỏ một Hồ sơ tài khoản bằng cách kéo nó từ thư mục Khoản mục đã xóa thư mục tài khoản . Khi bạn khôi phục bản ghi tài khoản đã bị xóa bỏ, Business Contact Manager cho Outlook khôi phục ghi lại tất cả thông tin, bao gồm các mục lịch sử được nối kết với nó.

Ghi chú: Khoản mục đã xóa thư mục lưu trữ các mục đã xóa cho đến khi bạn làm trống nó. Tuy nhiên, thư mục Khoản mục đã xóa vẫn không giữ được nối kết các mục đã xóa độc lập với Tài khoản, bao gồm các mục lịch sử. Sau khi đã được làm trống thư mục Khoản mục đã xóa bằng người sở hữu cơ sở dữ liệu, tất cả các mục trong thư mục được xóa vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu mục được nối kết với các bản ghi còn tồn tại bất kỳ nơi nào dưới dạng tệp hoặc Outlook cuộc hẹn, nhiệm vụ, hoặc thông điệp email, họ có thể được truy nhập và, nếu bạn muốn, nối kết với bản ghi khác. Nhật ký điện thoại và ghi chú công việc là đặc biệt các trường hợp, và chỉ tồn tại nếu chúng được nối kết với bản ghi. Do đó, sau khi các bản ghi có được nối kết để xóa vĩnh viễn, những mục này không thể được khôi phục.

Khôi phục bản ghi tài khoản khỏi thư mục Khoản mục đã xóa

  1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục, sau đó mở Ngăn dẫn hướng.

  2. Bấm vào dấu cộng bên cạnh thư mục Business Contact Manager để bung rộng nó, sau đó bấm Mục đã xóa.

  3. Trong danh sách Các mục đã xóa , bấm vào tài khoản mà bạn muốn khôi phục, sau đó kéo nó vào tài khoản thư mục trong danh Sách thư mục.

    Ghi chú: Mục lịch sử và bản ghi được nối kết với bản ghi tài khoản đã xóa không xuất hiện dưới dạng mục riêng biệt trong thư mục Khoản mục đã xóa .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×