Khóa hoặc mở khóa các nhãn trong tài liệu Office

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi người quản lý trang web hoặc trình quản lý danh sách xác định một chính sách nhãn cho một thư viện tài liệu trên Microsoft Office SharePoint Server 2007 hoặc SharePoint Server 2010 site, bạn có thể được yêu cầu chèn nhãn vào tài liệu khi bạn lưu hoặc in chúng. Sau khi bạn chèn nhãn và điền vào tất cả thông tin cần thiết, bạn có thể khóa nhãn để ngăn không cho thông tin từ được Cập Nhật. Để cập nhật nội dung của nhãn sau này, bạn phải mở khóa nhãn.

Tính năng chính sách nhãn hiện không sẵn dùng trong SharePoint 2013 và mới hơn.

Lưu ý: Người quản lý trang web hoặc trình quản lý danh sách cũng có thể khóa nhãn theo mặc định.

Quan trọng: Khả năng khóa hoặc mở khóa một nhãn sẵn dùng chỉ trong Microsoft Office Professional Plus, Microsoft Office Enterprise, Microsoft Office Ultimate, và trong các phiên bản độc lập của Word, Excel và PowerPoint...

Trường trong nhãn tương ứng với các cột trong thư viện tài liệu. Khi bạn chèn nhãn vào một tài liệu Word, Excel sổ làm việc hoặc bản trình bày PowerPoint, nhãn được cập nhật tự động với các thông tin từ thuộc tính của tài liệu. Nhãn có thể được bị khóa hoặc mở khóa. Nếu nhãn được mở khóa, thông tin nhãn và thuộc tính của tài liệu vẫn đồng bộ hóa:

 • Khi bạn sửa thuộc tính của tài liệu trong thư viện, các bản Cập Nhật xuất hiện trong nhãn.

 • Khi bạn sửa thông tin nhãn và sau đó lưu tài liệu, các bản Cập Nhật xuất hiện trong các cột trong thư viện.

Miễn là nhãn được mở khóa, thay đổi thuộc tính của tài liệu được luôn phản ánh trong thông tin nhãn và ngược lại, như minh họa trong hình minh họa sau đây.

Thông tin nhãn được hiển thị trong cột trong thư viện tài liệu

Thông tin nhãn .

Tuy nhiên, bạn có thể giữ cố nhãn để thay đổi đối với thuộc tính của tài liệu không tự động cập nhật thông tin nhãn. Minh họa sau đây cho thấy rằng nhãn bị khóa không tự động Cập Nhật trong phản hồi cho những thay đổi thuộc tính của tài liệu.

Thông tin nhãn được hiển thị trong cột trong thư viện tài liệu

Thông tin nhãn

Khóa nhãn rất hữu ích khi tài liệu ban đầu nhãn giá trị sẽ được dùng làm tên của mục — ví dụ, "Coho Winery hợp đồng" — vì nhãn giữ nguyên giống ngay cả khi tiêu đề hoặc thuộc tính tài liệu khác nhận đã hiệu đính. Nếu Coho Winery thay đổi tên của nó, sau đó bạn sẽ mở khóa nhãn để cập nhật tên của tài liệu.

Lưu ý: Bạn không thể khóa nhãn cho đến khi bạn điền vào tất cả thông tin nhãn. Tất cả các trường trong một nhãn được yêu cầu. Cũng nên lưu ý rằng bất kỳ người dùng có quyền chỉnh sửa tệp có thể khóa hoặc mở khóa nhãn.

Đầu trang

Sau khi bạn chèn hoặc điền vào nhãn, bạn có thể khóa nhãn để ngăn không cho nó được cập nhật tự động từ thuộc tính của tài liệu. Nhãn có thể bị khóa chỉ khi nhãn hoàn toàn được điền vào.

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn không xuất hiện trên thanh khởi động nhanh, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ vào tài liệu, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office. Ví dụ, hãy bấm sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày, bấm chuột phải vào nhãn, sau đó bấm Khóa nhãn trên menu lối tắt.

  Lưu ý: 

  • Nếu nhãn sẽ xuất hiện trong tiêu đề tài liệu, bạn phải trước tiên, bấm chuột phải vào nhãn, sau đó bấm Sửa tiêu đề trên menu lối tắt.

  • Nếu nhãn thiếu thông tin, bạn được nhắc để điền tất cả thông tin cần thiết trước khi bạn có thể khóa nhãn.

Đầu trang

Nếu nhãn bị khóa, bạn phải mở khóa trước khi sửa nội dung nhãn.

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn không xuất hiện trên thanh khởi động nhanh, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ vào tài liệu, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office. Ví dụ, hãy bấm sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày, bấm chuột phải vào nhãn, sau đó bấm Mở khóa các nhãn trên menu lối tắt.

  Lưu ý: Nếu nhãn sẽ xuất hiện trong tiêu đề tài liệu, bạn phải trước tiên, bấm chuột phải vào nhãn, sau đó bấm Sửa tiêu đề trên menu lối tắt.

Đầu trang

Xem thêm

Chèn mã vạch hoặc nhãn vào tài liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×