Khách hàng mua FOPE thông qua một thỏa thuận FrontBridge

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn mua FOPE thông qua một thỏa thuận FrontBridge chúng tôi sẽ có cung cấp cho bạn với giấy phép cho EOP. Cùng với giấy phép mới, chúng tôi sẽ kết thúc thỏa thuận FrontBridge kế thừa và bạn sẽ không còn được tính hóa đơn cho dịch vụ FOPE. Nếu có các dịch vụ trên thỏa thuận FrontBridge, chúng tôi sẽ có chỉ đã ngừng cung cấp thanh toán cho các dịch vụ FOPE. Chúng tôi sẽ không có nghĩa hay sẽ chúng tôi, chấm dứt thỏa thuận của bạn. Bằng cách chấp nhận, sau đó dùng các giấy phép, bạn sẽ được gắn kết bằng thỏa thuận gói đăng ký trực tuyến của Microsoft.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×