Kaizala cộng nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhóm công cộng Kaizala cho phép các doanh nghiệp để cung cấp một kênh duy nhất trên Kaizala nơi họ có thể kết nối riêng với bộ lớn Kaizala người đăng ký để:

  • chia sẻ và nhận được thông tin và cung cấp các Cập Nhật

Tạo một nhóm công cộng

  • Trên cổng thông tin quản lý Kaizala, từ thanh dẫn hướng bên trái, hãy chọn Nhóm công cộng, sau đó tạo mới, nhập nhóm ảnh và thông tin, và bấm hoặc gõ nhẹ vào tạo.

    Ảnh chụp màn hình: tạo một trang nhóm công cộng

Sau khi tạo một nhóm công cộng, bạn có thể thêm nhiều người quản trị và phần tử.

Thêm người đăng ký

Sau khi bạn tạo một nhóm công cộng, bạn có thể thêm người đăng ký vào nhóm công cộng. Sau khi bổ sung trên người đăng ký, họ sẽ bắt đầu để xem groupin công cộng trong Kaizala.

  • Để thêm người đăng ký, chọn một nhóm công cộng, rồi bấm Thêm người đăng ký. Bạn chỉ có thể thêm người đăng ký bằng cách dùng một tệp CSV. Điều này cho phép bạn thêm hàng loạt người đăng ký.

  • Trên trang Thêm người đăng ký , tải xuống mẫu CSV và làm theo định dạng để thêm người đăng ký của bạn. Lưu tệp của bạn khi bạn thực hiện xong. Không chắc định dạng CSV nào là?.

  • Bấm Chọn tệp để chọn tệp bạn vừa lưu và sau đó bấm Thêm.

Ảnh chụp màn hình: mời một thuê bao trong nhóm công cộng Kaizala

Mời người đăng ký

Bạn cũng có thể mời người đăng ký bằng cách gửi cho họ nối kết mà bạn tạo ra. Người dùng sẽ bấm vào nối kết để gia nhập nhóm công cộng là người đăng ký

  • Để mời người đăng ký, chọn một nhóm công cộng, và bấm tạo mời nối kết.

  • Sao chép nối kết và gửi nối kết đến những người bạn muốn đăng ký vào nhóm công cộng. Sau khi họ bấm họ nối kết chúng được đăng ký vào nhóm công cộng.

Ảnh chụp màn hình: mời người đăng ký Kaizala vào một nhóm công cộng

Nhóm công cộng được quản lý thông qua Kaizala cổng quản lý bởi người quản trị nhóm công cộng. Người quản trị nhóm tổ chức có thể quản lý tất cả các nhóm công cộng trong tổ chức của họ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×