Kích hoạt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cuộn xuống, rồi chọn sản phẩm Office của bạn bên dưới. Nếu bạn truy nhập vào chủ đề này từ Trình hướng dẫn kích hoạt, bạn có thể sẽ thấy sản phẩm Office của mình trong trình hướng dẫn, như sau:

Hiển thị phiên bản Office như minh họa trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Nếu Trình hướng dẫn kích hoạt không mở, hãy xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Office Home and Student, Office Home and Business, Office Professional hoặc các ứng dụng Office riêng

Những phiên bản này của Office là các gói mua một lần và chỉ có thể cài đặt trên một máy tính duy nhất. Chọn từ các tùy chọn bên dưới.

Bạn có khóa sản phẩm không? Nếu không có khóa sản phẩm cũng không sao--không phải phiên bản Office nào cũng tích hợp khóa sản phẩm. Việc này còn tùy thuộc vào cách bạn nhận được bản Office. Nếu bạn có khóa sản phẩm, hãy xem mục Nơi để nhập khóa sản phẩm Office. Sau khi nhập khóa sản phẩm (nếu bạn có), hãy xem mục cài đặt Office. Sau khi cài đặt Office, ứng dụng sẽ tự động kích hoạt cho bạn. Nếu không, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết này.

BlockedProductKeyShortVersion

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không tìm thấy Office? Đây là cách tìm ứng dụng Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Hãy xem và chấp nhận thỏa thuận cấp phép này, nếu được nhắc.

 3. Kích hoạt có thể tự động tiến hành. Nếu Office không tự động kích hoạt, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu Trình hướng dẫn Kích hoạt xuất hiện, hãy chọn tùy chọn Tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet, rồi chọn Tiếp theo. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.

   Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office
  • Nếu Trình hướng dẫn Kích hoạt không xuất hiện, hãy tạo một tài liệu trống mới, rồi đi đến Tệp > Tài khoản và chọn Kích hoạt Sản phẩm.

   Hiển thị nút Kích hoạt Sản phẩm ở dạng xem Backstage
 4. Hãy làm theo các lời nhắc để hoàn tất quy trình kích hoạt.

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không tìm thấy Office? Đây là cách tìm ứng dụng Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Hãy xem và chấp nhận thỏa thuận cấp phép này, nếu được nhắc.

 3. Kích hoạt có thể tự động tiến hành. Nếu Office không tự động kích hoạt, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu Trình hướng dẫn Kích hoạt xuất hiện, hãy chọn tùy chọn Tôi muốn kích hoạt phần mềm qua điện thoại, rồi chọn Tiếp theo. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.

   Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt với tùy chọn điện thoại được chọn
  • Nếu Trình hướng dẫn Kích hoạt không xuất hiện, hãy tạo một tài liệu trống mới, rồi đi đến Tệp > Tài khoản và chọn Kích hoạt Sản phẩm.

   Hiển thị nút Kích hoạt Sản phẩm ở dạng xem Backstage
 4. Bên dưới Bước 1, chọn quốc gia/khu vực của bạn, rồi gọi đến số điện thoại của Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm được liệt kê bên dưới quốc gia/khu vực mà bạn đã chọn.

  Hiển thị cách chọn quốc gia của bạn và xem số điện thoại của Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm
 5. Khi được nhắc, hãy cung cấp ID Cài đặt hiển thị trong Trình hướng dẫn Kích hoạt bên dưới Bước 2.

  Hiển thị ID Cài đặt mà bạn cung cấp cho Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm qua điện thoại
 6. Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm sẽ cung cấp một ID Xác nhận để bạn nhập vào Trình hướng dẫn Kích hoạt theo Bước 3. Hiển thị nơi bạn có thể nhập ID Xác nhận mà Trung tâm Kích hoạt Sản phẩm cung cấp cho bạn qua điện thoại

 7. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc để hoàn tất quy trình kích hoạt. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn Tiếp theo, hãy sử dụng phím Enter trên bàn phím.

Nếu bạn cần trợ giúp kích hoạt Office đi kèm trên PC mới hoặc thiết bị của bạn, hãy xem thử, Mua, hoặc kích hoạt Office có sẵn được cài đặt trên máy tính mới.

Nếu bạn có nhiều gói mua một lần của Office, đồng thời đang gặp sự cố khi kích hoạt các bản cài đặt Office tiếp theo, hãy xem mục Thay đổi khóa sản phẩm Office của bạn.

Đối với gói Office 2016 hoặc Office 2013 mua một lần, bạn chỉ có thể cài đặt Office trên một máy tính duy nhất. Nếu bạn cố gắng cài đặt và kích hoạt Office trên một máy tính khác (thuộc sở hữu của bạn hoặc người khác) hoặc trên cùng một máy tính sau khi thay đổi phần cứng, bạn có thể thấy thông báo lỗi rằng bạn đã đạt đến số lượt kích hoạt tối đa.

Nếu làm theo các điều khoản chuyển giao trong Điều khoản Cấp phép Phần mềm, bạn có thể di chuyển Office sang một máy tính khác nhưng bạn phải kích hoạt Office qua điện thoại, rồi gỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

Kích hoạt gói Office mua một lần trên một máy tính khác
 1. Nếu bạn chưa cài đặt Office trên máy tính nào khác, hãy làm theo các hướng dẫn trong mục Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

 2. Làm theo các bước trong mục Kích hoạt qua điện thoại, như đã mô tả trước đó.

 3. Dỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

Đọc Điều khoản Cấp phép Phần mềm để xem lại các điều khoản về việc chuyển giao Office
 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không tìm thấy Office? Đây là cách tìm ứng dụng Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Đi tới Tệp > Tài khoản > Giới thiệu về tên chương trình (như Giới thiệu về Excel) > Xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.

 3. Các điều khoản về chuyển giao quyền sở hữu nằm ở những mục sau:

  • Đối với Office 2016, hãy xem mục 3. Chuyển giao cho một Bên Thứ ba

  • Đối với Office 2013, hãy xem mục Tôi có thể chuyển giao hay gán lại phần mềm cho một người dùng hoặc máy tính khác không?

  Ghi chú: Bạn cũng có thể xem Điều khoản Cấp phép Phần mềm trực tuyến tại đây: Điều khoản Cấp phép Phần mềm.

Nếu kích hoạt không thành công, hãy xem lỗi sản phẩm chưa được cấp phép và kích hoạt trong Office để được trợ giúp khắc phục sự cố phổ biến thất bại trong việc kích hoạt.

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Office 365

Office 365 được tích hợp trong các đăng ký Office 365 Home, Personal và University. Chọn từ các tùy chọn bên dưới.

Mẹo: Đối với đăng ký Office 365, tùy chọn để kích hoạt qua điện thoại bị vô hiệu hóa.

Bạn có khóa sản phẩm không? Nếu không có khóa sản phẩm cũng không sao--không phải phiên bản Office nào cũng tích hợp khóa sản phẩm. Việc này còn tùy thuộc vào cách bạn nhận được bản Office. Nếu bạn có khóa sản phẩm, hãy xem mục Nơi để nhập khóa sản phẩm Office. Sau khi nhập khóa sản phẩm (nếu bạn có), hãy xem mục cài đặt Office. Sau khi cài đặt Office, ứng dụng sẽ tự động kích hoạt cho bạn. Nếu không, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết này.

BlockedProductKeyShortVersion

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không tìm thấy Office? Đây là cách tìm ứng dụng Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Hãy xem và chấp nhận thỏa thuận cấp phép này, nếu được nhắc.

 3. Kích hoạt có thể tự động tiến hành. Nếu Office không tự động kích hoạt, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu Trình hướng dẫn Kích hoạt xuất hiện, hãy chọn Tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet.

   Hiển thị trình hướng dẫn Kích hoạt cho Office 365
  • Nếu Trình hướng dẫn Kích hoạt không xuất hiện, hãy tạo một tài liệu trống mới, rồi đi đến Tệp > Tài khoản và chọn Đăng nhập.

   Hiển thị nút Đăng nhập ở dạng xem Backstage
 4. Hãy làm theo lời nhắc để nhập email và mật khẩu cho tài khoản Microsoft của bạn. Đây là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã liên kết với bản Office của mình.

  Hiển thị cửa sổ đăng nhập

Nếu bạn cần trợ giúp kích hoạt Office đi kèm trên PC mới hoặc thiết bị của bạn, hãy xem thử, Mua, hoặc kích hoạt Office có sẵn được cài đặt trên máy tính mới.

Nếu bạn vượt quá số lượng bản cài đặt tối đa mà gói Office 365 for Home, Personal hoặc University hỗ trợ thì bạn sẽ không thể kích hoạt các bản cài đặt bổ sung cho tới khi bạn hủy kích hoạt một bản cài đặt hiện có.

 1. Truy nhập http://www.office.com/myaccount.

  Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu liên kết với bản sao Office của bạn.

 2. Chọn Cài đặt.

  Hiển thị số lượng bản cài đặt và nút Cài đặt
 3. Bên dưới Thông tin Cài đặt, chọn Hủy kích hoạt Cài đặt để hủy kích hoạt các bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng.

  Hiển thị liên kết Hủy kích hoạt Cài đặt

  Ghi chú: Nếu bạn đăng ký với Office 365 Personal và cần thêm các bản cài đặt, bạn có thể chuyển sang đăng ký Office 365 Home.

Nếu kích hoạt không thành công, hãy xem lỗi sản phẩm chưa được cấp phép và kích hoạt trong Office để được trợ giúp khắc phục sự cố phổ biến thất bại trong việc kích hoạt.

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Office 365 ProPlus hoặc Office 365 Business

Các phiên bản Office này được tích hợp với một số gói Office 365 dành cho doanh nghiệp và một số gói Office 365 Education. Chọn từ các tùy chọn bên dưới.

Mẹo: Đối với đăng ký Office 365, tùy chọn để kích hoạt qua điện thoại bị vô hiệu hóa.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không cần tới khóa sản phẩm cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp của mình. Ví dụ: nếu bạn mua Office 365 trực tuyến trực tiếp từ Office.com hoặc Microsoft Store, bạn có thể đăng nhập và thiết lập Office 365 cho tổ chức của mình mà không cần nhập khóa sản phẩm.

Nếu bạn có khóa sản phẩm Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng khóa sản phẩm để kích hoạt một đăng ký mới, gia hạn đăng ký hoặc thêm giấy phép vào một đăng ký. Hãy xem mục Nhập khóa sản phẩm cho Office 365 dành cho doanh nghiệp để nhập khóa sản phẩm của bạn (nếu bạn có). Khi đó bạn có thể cài đặt Office. Sau khi cài đặt Office, ứng dụng sẽ tự động kích hoạt cho bạn. Nếu không, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết này.

BlockedProductKeyShortVersion

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không tìm thấy Office? Đây là cách tìm ứng dụng Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Hãy xem và chấp nhận thỏa thuận cấp phép này, nếu được nhắc.

 3. Kích hoạt có thể tự động tiến hành. Nếu Office không tự động kích hoạt, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu Trình hướng dẫn Kích hoạt xuất hiện, hãy chọn Tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet.

   Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt cho Office 365 Business
  • Nếu Trình hướng dẫn Kích hoạt không xuất hiện, hãy tạo một tài liệu trống mới, rồi đi đến Tệp > Tài khoản và chọn Đăng nhập.

   Hiển thị nút Đăng nhập ở dạng xem Backstage
 4. Hãy làm theo lời nhắc để nhập email và mật khẩu tài khoản cơ quan hoặc trường học cho Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn vượt quá số lượng bản cài đặt tối đa mà gói Office 365 dành cho doanh nghiệp của bạn hỗ trợ thì bạn sẽ không thể kích hoạt các bản cài đặt bổ sung cho tới khi bạn hủy kích hoạt một bản cài đặt hiện có.

 1. Truy nhập https://portal.office.com/Account.

 2. Bên dưới Trạng thái bản cài đặt, hãy chọn Quản lý các bản cài đặt.

 3. Bên dưới một trong các máy tính được liệt kê ở Trạng thái bản cài đặt, chọn Hủy kích hoạt để hủy kích hoạt các bản cài đặt Office mà bạn không sử dụng nữa.

  Ảnh chụp màn hình Hủy kích hoạt bản cài đặt O365 dành cho doanh nghiệp

Là người Office 365 dành cho người dùng doanh nghiệp, bạn có thể tải xuống bộ phận hỗ trợ và trợ giúp phục hồi cho Office 365 để giúp bạn khắc phục sự cố kích hoạt.

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, hãy liên hệ với người quản trị của bạn để được trợ giúp. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Office Professional Plus

Office Professional Plus được khách hàng cấp phép số lượng lớn và khách hàng của Chương trình Sử dụng tại Nhà (HUP) sử dụng. Chọn từ các tùy chọn bên dưới.

Nếu người quản trị đã cấp cho bạn một khóa sản phẩm để kích hoạt Office, hãy xem mục Kích hoạt các phiên bản Office số lượng lớn.

BlockedProductKeyShortVersion

Nếu kích hoạt không thành công, hãy xem lỗi sản phẩm chưa được cấp phép và kích hoạt trong Office để được trợ giúp khắc phục sự cố phổ biến thất bại trong việc kích hoạt.

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, hãy liên hệ với người quản trị của bạn để được trợ giúp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×