Kích hoạt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cuộn xuống và chọn sản phẩm Office của bạn dưới đây. Nếu bạn truy nhập Chủ đề này từ trình hướng dẫn kích hoạt, bạn có thể thấy các sản phẩm Office của bạn trong trình hướng dẫn, như thế này:

Hiển thị phiên bản Office như hiển thị trong trình hướng dẫn kích hoạt.

Nếu trình hướng dẫn kích hoạt không mở, hãy xem Phiên bản Office tôi đang dùng?

Office Home và Student, Office Home và Business, Office Professional hoặc riêng các ứng dụng Office

Các phiên bản Office là mua lần có thể cài đặt trên một máy tính. Chọn từ các tùy chọn bên dưới.

Bạn có một khóa sản phẩm? Thật ok nếu bạn không--không phải tất cả phiên bản Office đi kèm với một khóa sản phẩm. Phụ thuộc vào cách bạn nhận bản sao của Office. Nếu bạn có một khóa sản phẩm, hãy xem vị trí để nhập khóa sản phẩm Office của bạn. Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm của bạn (nếu bạn có một), hãy xem cài đặt Office. Sau khi cài đặt Office, nó sẽ tự động kích hoạt cho bạn. Nếu không, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết này.

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không thể tìm thấy Office? Đây là cách để tìm thấy Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Xem và chấp nhận thỏa thuận cấp phép, nếu được nhắc.

 3. Kích hoạt có thể xảy ra tự động. Nếu Office không kích hoạt tự động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu trình hướng dẫn kích hoạt xuất hiện, chọn tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet, sau đó chọn tiếp theo. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn tiếp theo, hãy dùng phím Enter trên bàn phím của bạn.

   Hiển thị Trình hướng dẫn Kích hoạt Microsoft Office
  • Nếu trình hướng dẫn kích hoạt không xuất hiện, tạo một tài liệu trống mới và sau đó đi đến tệp > tài khoản và chọn Kích hoạt sản phẩm.

   Hiển thị nút kích hoạt sản phẩm trong dạng xem Backstage
 4. Hãy làm theo các lời nhắc để hoàn thành quy trình kích hoạt.

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không thể tìm thấy Office? Đây là cách để tìm thấy Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Xem và chấp nhận thỏa thuận cấp phép, nếu được nhắc.

 3. Kích hoạt có thể xảy ra tự động. Nếu Office không kích hoạt tự động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu trình hướng dẫn kích hoạt xuất hiện, chọn tôi muốn kích hoạt phần mềm qua điện thoại, sau đó chọn tiếp theo. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn tiếp theo, hãy dùng phím Enter trên bàn phím của bạn.

   Hướng dẫn kích hoạt Hiển thị với tùy chọn điện thoại được chọn
  • Nếu trình hướng dẫn kích hoạt không xuất hiện, tạo một tài liệu trống mới và sau đó đi đến tệp > tài khoản và chọn Kích hoạt sản phẩm.

   Hiển thị nút kích hoạt sản phẩm trong dạng xem Backstage
 4. Bên dưới bước 1, chọn quốc gia/khu vực của bạn, và rồi gọi vào số điện thoại Trung tâm kích hoạt sản phẩm được liệt kê bên dưới quốc gia/khu vực bạn đã chọn.

  Hiển thị cách chọn quốc gia của bạn và xem số điện thoại cho Trung tâm kích hoạt sản phẩm
 5. Khi được nhắc, cung cấp ID cài đặt được hiển thị trong trình hướng dẫn kích hoạt bên dưới bước 2.

  Hiển thị quá trình cài đặt ID bạn cung cấp cho Trung tâm kích hoạt sản phẩm bằng điện thoại
 6. Trung tâm kích hoạt sản phẩm sẽ cung cấp một ID xác nhận mà bạn nhập trong trình hướng dẫn kích hoạt bên dưới bước 3. Hiển thị nơi bạn nhập ID xác nhận trung tâm kích hoạt sản phẩm cung cấp qua điện thoại

 7. Chọn tiếp theo và làm theo các lời nhắc để hoàn thành quy trình kích hoạt. Nếu không có gì xảy ra khi bạn chọn tiếp theo, hãy dùng phím Enter trên bàn phím của bạn.

Nếu máy tính mới của bạn đi kèm với trước khi cài đặt Office, bao gồm một số nhà sản xuất máy tính một khóa sản phẩm kỹ thuật số, và những người khác bao gồm một thẻ khóa sản phẩm. Để tìm nếu bạn cần một khóa sản phẩm, hãy đến bắt đầu > Microsoft Office > kích hoạt hoặc bắt đầu > Word 2016 > kích hoạt trên máy tính mới của bạn. Nếu bạn đang không nhắc đối với một khóa sản phẩm, điều này có nghĩa là bạn có một khóa sản phẩm kỹ thuật số và bạn không cần một thẻ khóa sản phẩm. Chỉ làm theo các lời nhắc để kết hợp tài khoản Microsoft với Office.

Nếu bạn được nhắc đối với một khóa sản phẩm, hãy tìm khóa sản phẩm trên một thẻ trong gói sản phẩm của máy tính. Khóa dùng tổ hợp 25 chữ cái và số và trông như thế này: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Nếu bạn không thể tìm thấy một thẻ khóa sản phẩm, có thể nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt Office nhưng không bao gồm một thuê bao Office 365 hoặc giấy phép Office. Để tiếp tục sử dụng Office, hãy dùng các tùy chọn dùng thử hoặc mua để bắt đầu bản dùng thử hoặc mua Office.

Nếu bạn có nhiều gói mua một lần của Office, đồng thời đang gặp sự cố khi kích hoạt các bản cài đặt Office tiếp theo, hãy xem mục Thay đổi khóa sản phẩm Office của bạn.

Để mua một lần của Office 2016 hoặc Office 2013, bạn có thể cài đặt Office trên máy tính chỉ có một. Nếu bạn tìm cách cài đặt và kích hoạt Office trên máy tính khác (thuộc sở hữu của bạn hoặc người khác), hoặc trên cùng một máy tính sau khi thay đổi phần cứng, bạn có thể thấy thông báo lỗi rằng bạn đã đạt đến số kích hoạt, tối đa.

Nếu bạn thực hiện theo các điều khoản truyền trong các điều khoản cấp phép phần mềm, bạn có thể di chuyển Office sang máy tính khác, nhưng bạn phải kích hoạt bằng điện thoại và sau đó dỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

Kích hoạt gói mua một lần của Office trên máy tính khác
 1. Nếu bạn chưa cài đặt Office trên máy tính khác, hãy làm theo các hướng dẫn Cài đặt Office trên PC hoặc Mac của bạn.

 2. Làm theo các bước trong kích hoạt bằng điện thoại, như mô tả phiên bản cũ hơn.

 3. Dỡ cài đặt Office khỏi máy tính ban đầu.

Đọc điều khoản cấp phép phần mềm để xem lại điều khoản trên tính năng chuyển Office
 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không thể tìm thấy Office? Đây là cách để tìm thấy Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Đi đến tệp > tài khoản > về tên chương trình (như Về Excel) > dạng xem điều khoản cấp phép phần mềm của Microsoft.

 3. Thuật ngữ cho tính năng chuyển quyền sở hữu nằm trong các phần này:

  • Office 2016, hãy xem phần 3. Chuyển đến một bên thứ ba

  • Đối với Office 2013, hãy xem phần tôi có thể chuyển hoặc gán lại phần mềm để người dùng hoặc máy tính khác?

  Ghi chú: Bạn cũng có thể xem điều khoản cấp phép phần mềm trực tuyến ở đây: Điều khoản cấp phép phần mềm.

Nếu kích hoạt không thành công, hãy xem lỗi sản phẩm chưa được cấp phép và kích hoạt trong Office để được trợ giúp khắc phục sự cố phổ biến thất bại trong việc kích hoạt. Nếu kích hoạt thất bại trong việc bắt đầu sau khi bạn nâng cấp lên Windows 10, hãy xem mã lỗi Office 0x8004FC12 khi kích hoạt Office.

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Office 365

Office 365 được đưa vào thuê bao Office 365 Home, Personal, và University. Chọn từ các tùy chọn bên dưới.

Mẹo: Đối với thuê bao Office 365, tùy chọn để kích hoạt bằng điện thoại bị vô hiệu hóa.

Bạn có một khóa sản phẩm? Thật ok nếu bạn không--không phải tất cả phiên bản Office đi kèm với một khóa sản phẩm. Phụ thuộc vào cách bạn nhận bản sao của Office. Nếu bạn có một khóa sản phẩm, hãy xem vị trí để nhập khóa sản phẩm Office của bạn. Sau khi bạn nhập khóa sản phẩm của bạn (nếu bạn có một), hãy xem cài đặt Office. Sau khi cài đặt Office, nó sẽ tự động kích hoạt cho bạn. Nếu không, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết này.

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không thể tìm thấy Office? Đây là cách để tìm thấy Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Xem và chấp nhận thỏa thuận cấp phép, nếu được nhắc.

 3. Kích hoạt có thể xảy ra tự động. Nếu Office không kích hoạt tự động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu trình hướng dẫn kích hoạt xuất hiện, hãy chọn tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet.

   Hiển thị trình hướng dẫn kích hoạt cho Office 365
  • Nếu trình hướng dẫn kích hoạt không xuất hiện, tạo một tài liệu trống mới và sau đó đi đến tệp > tài khoản và sau đó chọn đăng nhập.

   Hiển thị nút đăng nhập ở dạng xem Backstage
 4. Hãy làm theo các lời nhắc để nhập email và mật khẩu của tài khoản Microsoft của bạn. Đây là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn liên kết với bản của Office.

  Hiển thị cửa sổ đăng nhập

Nếu bạn vượt quá số cài đặt rằng Office 365 của bạn cho Home, Personal hoặc University kế hoạch hỗ trợ, bạn không thể kích hoạt cài đặt bổ sung cho đến khi bạn hủy kích hoạt một cài đặt hiện có, tối đa.

 1. Truy nhập http://www.office.com/myaccount.

  Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu liên kết với bản sao Office của bạn.

 2. Chọn Cài đặt.

  Hiển thị số lượng bản cài đặt và nút Cài đặt
 3. Bên dưới Thông tin Cài đặt, chọn Hủy kích hoạt Cài đặt để hủy kích hoạt các bản cài đặt Office mà bạn không còn sử dụng.

  Hiển thị liên kết Hủy kích hoạt Cài đặt

  Ghi chú: Nếu bạn đăng ký với Office 365 Personal và cần thêm các bản cài đặt, bạn có thể chuyển sang đăng ký Office 365 Home.

Nếu máy tính mới của bạn đi kèm với trước khi cài đặt Office, bao gồm một số nhà sản xuất máy tính một khóa sản phẩm kỹ thuật số, và những người khác bao gồm một thẻ khóa sản phẩm. Để tìm nếu bạn cần một khóa sản phẩm, hãy đến bắt đầu > Microsoft Office > kích hoạt hoặc bắt đầu > Word 2016 > kích hoạt trên máy tính mới của bạn. Nếu bạn đang không nhắc đối với một khóa sản phẩm, điều này có nghĩa là bạn có một khóa sản phẩm kỹ thuật số và bạn không cần một thẻ khóa sản phẩm. Chỉ làm theo các lời nhắc để kết hợp tài khoản Microsoft với Office.

Nếu bạn được nhắc đối với một khóa sản phẩm, hãy tìm khóa sản phẩm trên một thẻ trong gói sản phẩm của máy tính. Khóa dùng tổ hợp 25 chữ cái và số và trông như thế này: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Nếu bạn không thể tìm thấy một thẻ khóa sản phẩm, có thể nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt Office nhưng không bao gồm một thuê bao Office 365 hoặc giấy phép Office. Để tiếp tục sử dụng Office, hãy dùng các tùy chọn dùng thử hoặc mua để bắt đầu bản dùng thử hoặc mua Office.

Nếu kích hoạt không thành công, hãy xem lỗi sản phẩm chưa được cấp phép và kích hoạt trong Office để được trợ giúp khắc phục sự cố phổ biến thất bại trong việc kích hoạt. Nếu kích hoạt thất bại trong việc bắt đầu sau khi bạn nâng cấp lên Windows 10, hãy xem mã lỗi Office 0x8004FC12 khi kích hoạt Office.

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Office 365 ProPlus hoặc Office 365 Business

Các phiên bản Office nào đi kèm với một số gói Office 365 cho doanh nghiệp và một số gói Office 365 Education. Chọn từ các tùy chọn bên dưới.

Mẹo: Đối với thuê bao Office 365, tùy chọn để kích hoạt bằng điện thoại bị vô hiệu hóa.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không cần khóa sản phẩm cho Office 365 cho doanh nghiệp thuê bao. Ví dụ, nếu bạn đã mua Office 365 trực tuyến trực tiếp từ Office.com hoặc Microsoft Store, bạn có thể đăng nhập và thiết lập Office 365 cho tổ chức của bạn mà không cần nhập khóa sản phẩm.

Nếu bạn có Office 365 cho doanh nghiệp khóa sản phẩm, bạn có thể dùng nó để kích hoạt một thuê bao mới, gia hạn thuê bao, hoặc thêm giấy phép vào thuê bao. Hãy xem nhập khóa sản phẩm cho Office 365 dành cho doanh nghiệp nhập khóa sản phẩm của bạn (nếu bạn có một). Sau đó bạn có thể cài đặt Office. Sau khi cài đặt Office, nó sẽ tự động kích hoạt cho bạn. Nếu không, bạn có thể làm theo các bước trong bài viết này.

 1. Mở một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word. (Không thể tìm thấy Office? Đây là cách để tìm thấy Office trong Windows 10, Windows 8 và Windows 7.)

 2. Xem và chấp nhận thỏa thuận cấp phép, nếu được nhắc.

 3. Kích hoạt có thể xảy ra tự động. Nếu Office không kích hoạt tự động, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu trình hướng dẫn kích hoạt xuất hiện, hãy chọn tôi muốn kích hoạt phần mềm qua Internet.

   Hiển thị trình hướng dẫn kích hoạt cho Office 365 Business
  • Nếu trình hướng dẫn kích hoạt không xuất hiện, tạo một tài liệu trống mới và sau đó đi đến tệp > tài khoản và sau đó chọn đăng nhập.

   Hiển thị nút đăng nhập ở dạng xem Backstage
 4. Hãy làm theo các lời nhắc để nhập email và mật khẩu của tài khoản Office 365 cho doanh nghiệp cơ quan hoặc trường học.

Nếu bạn vượt quá số cài đặt rằng Office 365 cho doanh nghiệp kế hoạch hỗ trợ, bạn không thể kích hoạt cài đặt bổ sung cho đến khi bạn hủy kích hoạt một cài đặt hiện có, tối đa.

 1. Truy nhập https://portal.office.com/Account.

 2. Bên dưới cài đặt trạng thái, chọn quản lý cài đặt.

 3. Bên dưới một trong các máy tính được liệt kê trong cài đặt trạng thái, chọn hủy kích hoạt để hủy kích hoạt Office cài đặt mà bạn không sử dụng.

  Ảnh chụp màn hình Hủy kích hoạt bản cài đặt O365 dành cho doanh nghiệp

Là người Office 365 dành cho người dùng doanh nghiệp, bạn có thể tải xuống bộ phận hỗ trợ và trợ giúp phục hồi cho Office 365 để giúp bạn khắc phục sự cố kích hoạt. Nếu công cụ đó không giải quyết vấn đề của bạn, hãy xem sản phẩm chưa được cấp phép và kích hoạt lỗi trong Office. Nếu kích hoạt thất bại trong việc bắt đầu sau khi bạn nâng cấp lên Windows 10, hãy xem mã lỗi Office 0x8004FC12 khi kích hoạt Office.

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, hãy liên hệ với quản trị của bạn để được trợ giúp. Nếu bạn là người quản trị, hãy liên hệ Office 365 dành cho doanh nghiệp hỗ trợ.

Office Professional Plus

Office Professional Plus được dùng bởi âm lượng giấy phép khách hàng và khách hàng dùng tại nhà chương trình (HUP). Chọn từ các tùy chọn bên dưới.

Nếu quản trị của bạn cung cấp cho bạn một khóa sản phẩm để kích hoạt Office, hãy xem kích hoạt phiên bản Office số lượng lớn.

Nếu kích hoạt không thành công, hãy xem lỗi sản phẩm chưa được cấp phép và kích hoạt trong Office để được trợ giúp khắc phục sự cố phổ biến thất bại trong việc kích hoạt. Nếu kích hoạt thất bại trong việc bắt đầu sau khi bạn nâng cấp lên Windows 10, hãy xem mã lỗi Office 0x8004FC12 khi kích hoạt Office.

Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt Office, hãy liên hệ với quản trị của bạn để được trợ giúp.

Ngừng cửa sổ bật lên để thử, mua hoặc kích hoạt Office

Nếu máy tính của bạn sẽ nhắc bạn thử, mua hoặc kích hoạt Office, và bạn không sử dụng Office, bạn có thể dừng thông báo bằng cách dỡ cài đặt Office từ Pa-nen điều khiển.

Cho biết cách dỡ cài đặt Office trong Pa-nen điều khiển

Để quy trình từng bước để dỡ cài đặt Office, hãy xem phần tùy chọn 1 - dỡ cài đặt Office bằng Panel điều khiển trong dỡ cài đặt Office 2016, Office 2013, hoặc Office 365 từ máy tính cá nhân.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Điều khoản cấp phép phần mềm

Tìm khóa sản phẩm Office của bạn

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×