Kết nối với tệp Excel hoặc tệp CSV (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Power Query, bạn có thể kết nối với một sổ làm việc Excel, tệp văn bản (.txt) hoặc giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv) tệp giống như bạn muốn kết nối với bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác. Trình soạn thảo Power Query cung cấp cho bạn lớn linh hoạt bằng cách bạn nhận được và biến đổi dữ liệu của bạn.

Trong bài viết này

Kết nối với tệp Excel hoặc tệp CSV

Nhập dữ liệu từ một phạm vi đã đặt tên

Nhập dữ liệu từ tệp CSV

Ví dụ công thức

Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider) không phải là lỗi đăng ký

Kết nối với tệp Excel hoặc tệp CSV

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ tệp > chọn Từ sổ làm việc, hoặc Từ văn bản/CSV. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , hãy bấm vào Truy vấn mới > Từ tệp > chọn Từ sổ làm việc, Từ tệp CSV, hoặc Từ văn bản. Hãy làm theo các bước bổ sung sau.

Ghi chú: Bạn cũng có thể khôi phục các đường kết nối kế thừa để mô phỏng hành vi trước. Hãy xem phần "Làm thế nào để tôi khôi phục kế thừa lấy dữ liệu ngoài experience?" trong bài viết sau đây: Unified lấy & biến đổi.

Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ tệp > Từ Excel, Từ tệp CSV, hoặc Từ văn bản. Hãy làm theo các bước bổ sung sau.

Các bước Bổ sung

  1. Trong hộp thoại Duyệt Tệp Excel hoặc Duyệt Tệp Giá trị Phân cách bằng Dấu phẩy, hãy duyệt tới hoặc nhập đường dẫn tới tệp mà bạn muốn truy vấn.

  2. Bấm Mở.

    Quan trọng: Nếu bạn đang nhập dữ liệu từ một tệp CSV, Power Query sẽ tự động phát hiện dấu tách cột, bao gồm tên cột và kiểu. Hãy xem nhập dữ liệu từ một tệp CSV.

Nhập dữ liệu từ một phạm vi đã đặt tên

Nếu sổ làm việc nguồn của bạn có phạm vi có tên, tên của phạm vi sẽ sẵn có dưới dạng một tập dữ liệu.

Ảnh của hộp thoại Power Query bộ dẫn hướng

Nhập dữ liệu từ tệp CSV

Nếu bạn đang nhập dữ liệu từ một tệp CSV, Power Query sẽ tự động phát hiện dấu tách cột bao gồm tên cột và kiểu. Ví dụ, nếu bạn đã nhập tệp CSV mẫu bên dưới, Power Query sử dụng hàng đầu tiên làm tên cột tự động và thay đổi từng kiểu dữ liệu cột.

Tệp CSV mẫu

Ảnh của một tệp CSV

Power Query tự động thay đổi từng kiểu dữ liệu cột:

  • ID đơn đặt hàng thay đổi thành số

  • Thay đổi thứ tự ngày thành ngày

  • Thể loại còn lại văn bản (kiểu cột mặc định)

  • Tên sản phẩm vẫn văn bản (kiểu cột mặc định)

  • Bán hàng thay đổi thành số

Trong trình soạn thảo truy vấn, Power Query tự động áp dụng một FirstRowAsHeader bước và ChangeType bước. Các hành động tự động được tương đương theo cách thủ công quảng bá một hàng và theo cách thủ công việc thay đổi từng kiểu cột.

Ví dụ Công thức

= Excel.Workbook
(File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

After Power Query auto detects columns:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Lỗi Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider) chưa đăng ký

Trong khi tìm cách nhập dữ liệu từ một tệp Excel thừa tự hoặc một cơ sở dữ liệu Access trong thiết lập nhất định, bạn có thể gặp phải lỗi mà Microsoft Access Database Engine (Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider) không được đăng ký trên máy cục bộ. Lỗi này xảy ra trên hệ thống chỉ Office 2013 được cài đặt. Để giải quyết lỗi này, hãy tải xuống các tài nguyên sau đây để đảm bảo rằng bạn có thể tiếp tục với các nguồn dữ liệu bạn đang tìm cách truy nhập.

Ghi chú: Để đảm bảo rằng bạn có bộ đầy đủ tính năng, cài đặt Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributablevà tất cả các gói dịch vụ.

Ghi chú: Trình Soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây Hiển thị cửa sổ Soạn thảo truy vấn trong Excel 2013 xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống. Video sau đây Hiển thị một cách để hiển thị trình Soạn thảo truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×