Kết nối với sổ làm việc khác

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo kết nối động giữa các sổ làm việc Excel hiện có và sổ làm việc khác. Sau đó bạn có thể làm mới kết nối bất cứ khi nào thay đổi dữ liệu trong sổ làm việc thứ hai.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để kết nối với sổ làm việc Excel.

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ tệp > Từ sổ làm việc. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ tệp > Từ sổ làm việc.

 2. Duyệt đến sổ làm việc trong cửa sổ Nhập dữ liệu .

 3. Trong cửa sổ bộ dẫn hướng , hãy chọn bảng hoặc trang tính bạn muốn nhập, sau đó bấm tải hoặc sửa.

Trong Excel 2010 và 2013, không có hai phương pháp tạo kết nối với sổ làm việc khác. Phương pháp được đề xuất là sử dụng Power Query, sẵn có nếu bạn tải xuống Power Query bổ trợ bộ. Nếu bạn không thể tải xuống Power Query bổ trợ bộ, bạn có thể sử dụng Hướng dẫn kết nối dữ liệu.

Power Query

 1. Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ tệp > Từ Excel.

 2. Duyệt đến sổ làm việc.

 3. Trong cửa sổ bộ dẫn hướng , hãy chọn bảng hoặc trang tính bạn muốn nhập, sau đó bấm tải hoặc sửa.


Trình hướng dẫn Kết nối dữ liệu

Bước 1: Tạo kết nối với sổ làm việc khác

 1. Trên tab Dữ liệu, hãy bấm Kết nối.

  Kết nối

 2. Trong hộp thoại Kết nối sổ làm việc , bấm Thêm.

 3. Gần phía dưới cùng của hộp thoại Kết nối Hiện có, hãy bấm Duyệt để Thêm kết nối.

 4. Hãy tìm sổ làm việc của bạn rồi bấm Mở.

 5. Trong hộp thoại Chọn Bảng, hãy chọn bảng (trang tính) rồi bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Trang tính được gọi là "bảng" trong hộp thoại Chọn bảng .

  • Bạn chỉ có thể thêm một bảng mỗi lần.

  • Bạn có thể đổi tên bảng bằng cách bấm vào nút thuộc tính . Bạn cũng có thể thêm mô tả.

 6. Để thêm các bảng, hãy lặp lại bước từ 2 đến 5.

 7. Bấm Đóng.

Bước 2: Thêm bảng vào sổ làm việc của bạn

 1. Hãy bấm Kết nối Hiện có, chọn bảng rồi bấm Mở.

 2. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , hãy chọn vị trí đặt dữ liệu trong sổ làm việc của bạn và xem liệu dữ liệu dưới dạng bảng, PivotTablehoặc PivotChart.

  Lưu ý: Trong Excel 2013, bạn có thể thêm dữ liệu vào Mô hình dữ liệu sao cho bạn có thể kết hợp dữ liệu của bạn với các bảng hoặc dữ liệu từ nguồn khác, tạo mối quan hệ giữa các bảng, và thực hiện nhiều hơn bạn có thể pivottable cơ bản.

Trình hướng dẫn Kết nối dữ liệu

Bước 1: Tạo kết nối với sổ làm việc khác

 1. Trên tab Dữ liệu, hãy bấm Kết nối.

  Kết nối

 2. Trong hộp thoại Kết nối sổ làm việc , bấm Thêm.

 3. Gần phía dưới cùng của hộp thoại Kết nối Hiện có, hãy bấm Duyệt để Thêm kết nối.

 4. Hãy tìm sổ làm việc của bạn rồi bấm Mở.

 5. Trong hộp thoại Chọn Bảng, hãy chọn bảng (trang tính) rồi bấm OK.

  Lưu ý: 

  • Trang tính được gọi là "bảng" trong hộp thoại Chọn bảng

  • Bạn chỉ có thể thêm một bảng mỗi lần.

  • Bạn có thể đổi tên bảng bằng cách bấm vào nút thuộc tính . Bạn cũng có thể thêm mô tả.

 6. Để thêm các bảng, hãy lặp lại bước từ 2 đến 5.

 7. Bấm Đóng.

Bước 2: Thêm bảng vào sổ làm việc của bạn

 1. Hãy bấm Kết nối Hiện có, chọn bảng rồi bấm Mở.

 2. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , hãy chọn vị trí đặt dữ liệu trong sổ làm việc của bạn và xem liệu dữ liệu dưới dạng bảng, PivotTablehoặc PivotChart.

Duy trì trạng thái cập nhật cho dữ liệu trong sổ làm việc

Bây giờ mà bạn đang kết nối sổ làm việc bên ngoài, bạn sẽ muốn dữ liệu mới nhất của nó hiển thị trong sổ làm việc của riêng bạn. Đi tới dữ liệu > Làm mới tất cả để lấy dữ liệu mới nhất. Để biết thêm thông tin về cách làm mới, hãy làm mới dữ liệu được kết nối với sổ làm việc khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×