Kết nối với (nhập) dữ liệu ngoài

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lợi ích chính của kết nối với dữ liệu ngoài từ Microsoft Excel là bạn có thể theo định kỳ phân tích dữ liệu này trong Excel nhưng không liên tục sao chép dữ liệu là một hoạt động có thể tốn và dễ mắc phải lỗi. Sau khi kết nối với dữ liệu ngoài, bạn có thể cũng tự động làm mới (hoặc Cập Nhật) sổ làm việc Excel của bạn từ nguồn dữ liệu ban đầu bất cứ khi nào nguồn dữ liệu được Cập Nhật với thông tin mới.

Quan trọng: Các kết nối đến dữ liệu bên ngoài có thể bị tắt trên máy tính của bạn. Để kết nối với dữ liệu khi mở sổ làm việc, bạn phải bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh Trung tâm Tin cậy hoặc bằng cách đặt sổ làm việc vào một vị trí tin cậy.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết tạo, loại bỏ, hoặc thay đổi vị trí tin cậy cho tệp của bạn, Thêm, loại bỏ, hoặc xem người phát hành tin cậy, và xem tùy chọn và thiết đặt trong Trung tâm tin cậy của tôi.

 1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Lấy dữ liệu ngoài , hãy bấm Kết nối hiện có.

  Ảnh Ribbon Excel

  Hộp thoại Kết nối hiện có sẽ xuất hiện.

 2. Trong danh sách thả xuống hiện thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị tất cả kết nối, bấm Tất cả kết nối. Điều này được chọn theo mặc định.

  • Để hiển thị chỉ danh sách kết nối được dùng gần đây, hãy bấm kết nối trong sổ làm việc này.

   Danh sách này được tạo từ kết nối mà bạn đã xác định, mà bạn đã tạo bằng cách dùng hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu của trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, hoặc mà trước đó bạn đã chọn là kết nối từ hộp thoại này.

  • Để hiển thị chỉ các kết nối có sẵn trên máy tính của bạn, hãy bấm tệp kết nối trên máy tính này.

   Danh sách này được tạo ra khỏi thư mục Nguồn dữ liệu của tôi thường được lưu trữ trong thư mục Tài liệu của tôi trên máy tính của bạn.

  • Để hiển thị chỉ các kết nối có sẵn từ một tệp kết nối có thể truy nhập từ mạng, hãy bấm tệp kết nối trên mạng.

   Danh sách này sẽ được tạo ra từ một Excel dữ liệu kết nối thư viện (DCL) trên một site Microsoft SharePoint Services. Một DCL là thư viện tài liệu trong một trang dịch vụ SharePoint có chứa một tập hợp các kết nối dữ liệu Office (ODC) tệp (.odc). Thông thường, một DCL được thiết lập bởi người quản trị site, ai cũng có thể cấu hình site SharePoint để hiển thị ODC tệp từ DCL này trong hộp thoại Kết nối bên ngoài . Để biết thêm thông tin, hãy xem SharePoint dịch vụ trung tâm trợ giúp quản trị.

   Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy kết nối mà bạn muốn, bạn có thể tạo kết nối. Bấm duyệt để tìm hiểu thêm, sau đó trong hộp thoại Chọn nguồn dữ liệu , bấm Nguồn mới để bắt đầu trình hướng dẫn kết nối dữ liệu để bạn có thể chọn nguồn dữ liệu mà bạn muốn kết nối với.

   Lưu ý nếu bạn chọn một kết nối từ tệp kết nối trên mạng hoặc tệp kết nối trên các thể loại máy tính này, tệp kết nối được sao chép vào sổ làm việc dưới dạng một kết nối sổ làm việc mới, và sau đó sử dụng như thông tin kết nối mới.

   Ghi chú: 

 1. Chọn kết nối mà bạn muốn, sau đó bấm mở.

 2. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , bên dưới chọn cách bạn muốn xem dữ liệu này trong sổ làm việc của bạn thực hiện một trong các thao tác sau:

  Quan trọng: Phần chọn cách bạn muốn xem dữ liệu này trong sổ làm việc của bạn và các tùy chọn, như được hiển thị trong danh sách sau đây, sẽ không sẵn dùng cho văn bản, truy vấn Web và kết nối dữ liệu XML. Nếu bạn đang kết nối với dữ liệu chẳng hạn, chuyển sang bước 5.

  • Để tạo một bảng để đơn giản sắp xếp và lọc, hãy bấm bảng.

  • Để tạo báo cáo PivotTable cho tóm tắt các số lượng lớn dữ liệu bằng cách tổng hợp và tính tổng phụ dữ liệu, hãy bấm Báo cáo PivotTable.

  • Để tạo một báo cáo PivotTable và báo cáo PivotChart cho một cách trực quan tóm tắt dữ liệu, hãy bấm báo cáo PivotTable và PivotChart.

  • Để lưu trữ kết nối đã chọn trong sổ làm việc để sử dụng sau này, hãy bấm Chỉ tạo kết nối.

   Sử dụng tùy chọn Chỉ tạo kết nối để lưu trữ kết nối đã chọn trong sổ làm việc để sử dụng sau này. Ví dụ, nếu bạn đang kết nối với nguồn dữ liệu khối trực tuyến phân tích xử lý (OLAP) và bạn có ý định chuyển đổi các ô PivotTable vào trang tính công thức bằng cách sử dụng lệnh chuyển đổi thành công thức (trên tab tùy chọn , trong nhóm công cụ , bấm công cụ OLAP), bạn có thể sử dụng tùy chọn này vì bạn không cần phải lưu báo cáo PivotTable.

 3. Bên dưới nơi bạn muốn đặt dữ liệu?, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt báo cáo PivotTable hoặc PivotChart trong một trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, sau đó nhập địa chỉ của ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định báo cáo PivotTable.

  • Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời ẩn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi nhấn Bung rộng hộp thoại Ảnh Nút .

 4. Để đặt báo cáo PivotTable trong trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

 5. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi thuộc tính kết nối bằng cách bấm thuộc tính, rồi thực hiện thay đổi của bạn trong hộp thoại Thuộc tính kết nối, Phạm vi dữ liệu bên ngoàihoặc Thuộc tính ánh xạ XML , rồi bấm OK.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×