Kết nối với (nhập) dữ liệu SQL Server

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng tệp kết nối dữ liệu Office (.odc) để kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server từ một tệp Microsoft Excel. SQL Server là một chương trình đầy đủ tính năng, quan hệ cơ sở dữ liệu được thiết kế cho các giải pháp dữ liệu doanh nghiệp toàn yêu cầu hiệu suất tối ưu, trạng thái sẵn sàng, khả năng mở rộng và bảo mật.

 1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Lấy dữ liệu ngoài , bấm Từ nguồn khác, sau đó bấm Từ SQL Server.

  Ảnh Ribbon Excel

  Điều này khởi động trình hướng dẫn kết nối dữ liệu. Hướng dẫn này có ba trang.

  Trang 1: Kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu   

 2. Trong hộp tên máy chủ , nhập tên của máy tính SQL Server mà bạn muốn kết nối đến.

 3. Dưới đăng nhập vào thông tin đăng nhập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng Microsoft Windows tên người dùng và mật khẩu hiện tại của bạn, hãy bấm Sử dụng xác thực Windows.

  • Để nhập một tên cơ sở dữ liệu người dùng và mật khẩu, bấm sử dụng tên người dùng và mật khẩu sau, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong hộp Tên người dùngmật khẩu tương ứng.

   Ghi chú Bảo mật: 

   • Sử dụng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không kết hợp các yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải gồm 8 ký tự trở lên. Một cụm mật khẩu có 14 ký tự trở lên sẽ tốt hơn.

   • Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

   Trang 2: Chọn cơ sở dữ liệu và bảng   

 4. Bên dưới chọn cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn, hãy chọn cơ sở dữ liệu. Bên dưới kết nối với một bảng cụ thể, hãy chọn bảng cụ thể hoặc dạng xem.

  Ngoài ra, bạn có thể xóa hộp kiểm kết nối với một bảng cụ thể để những người dùng khác sử dụng tệp kết nối này sẽ được nhắc đối với danh sách các bảng và dạng xem.

  Trang 3: Lưu tệp kết nối dữ liệu và kết thúc   

 5. Hoặc bạn có thể trong hộp Tên tệp , thay đổi tên tệp gợi ý. Bấm duyệt để thay đổi vị trí tệp mặc định (nguồn dữ liệu của tôi).

 6. Hoặc bạn có thể nhập mô tả của tệp, tên thân thiện và từ tìm kiếm phổ biến trong hộp mô tả, Tên thân thiện, và Từ khóa tìm kiếm .

 7. Để đảm bảo rằng tệp kết nối luôn được sử dụng khi dữ liệu được Cập Nhật, hãy bấm hộp kiểm luôn tìm cách sử dụng tệp này để làm mới dữ liệu này . Tùy chọn này đảm bảo rằng bản Cập Nhật cho tệp kết nối sẽ luôn được sử dụng tất cả sổ làm việc dùng tệp kết nối đó.

 8. Để xác định cách nguồn dữ liệu ngoài của PivotTable báo cáo được truy nhập nếu sổ làm việc được phát hành lên site Microsoft SharePoint Services và được mở trong trình duyệt Web, bấm Thiết đặt xác thực, và sau đó chọn một trong các tùy chọn sau đây để đăng nhập thực hiện nguồn dữ liệu:

  • Xác thực Windows     Chọn tùy chọn này để sử dụng Windows tên người dùng và mật khẩu của người dùng hiện tại. Đây là phương pháp bảo mật nhất, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất khi nhiều người dùng được kết nối với máy chủ.

  • SSS     Chọn tùy chọn này để sử dụng dịch vụ lưu trữ bảo mật (SSS), sau đó nhập chuỗi định danh thích hợp trong hộp SSS ID . Người quản trị site có thể cấu hình site SharePoint Services sử dụng cơ sở dữ liệu dịch vụ lưu trữ bảo mật trong đó tên người dùng và mật khẩu có thể lưu trữ. Phương pháp này có thể là hiệu quả nhất khi nhiều người dùng được kết nối với máy chủ.

  • Không có     Chọn tùy chọn này để lưu tên người dùng và mật khẩu trong tệp kết nối.

   Ghi chú Bảo mật: Tránh lưu thông tin đăng nhập khi kết nối với nguồn dữ liệu. Thông tin này có thể được lưu dưới dạng văn bản thuần, và người dùng độc hại có thể truy nhập thông tin xâm phạm sự bảo mật của nguồn dữ liệu.

 9. Lưu ý: Thiết đặt xác thực được sử dụng chỉ khi bạn phát hành sổ làm việc vào một site SharePoint, và không theo chương trình Excel trên máy tính.

 10. Bấm OK, sau đó bấm kết thúc để đóng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

  Hộp thoại Nhập dữ liệu xuất hiện.

 11. Bên dưới chọn cách bạn muốn xem dữ liệu này trong sổ làm việc của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo bảng Excel, hãy bấm bảng (đây là mặc định).

  • Để tạo báo cáo PivotTable, hãy bấm Báo cáo PivotTable.

  • Để tạo báo cáo PivotChart và PivotTable, hãy bấm báo cáo PivotTable và PivotChart.

   Lưu ý: Tùy chọn Chỉ tạo kết nối được chỉ sẵn dùng cho cơ sở dữ liệu OLAP.

 12. Dưới mục Bạn muốn đặt dữ liệu ở đâu?, thực hiện một trong các cách sau:

  • Để đặt dữ liệu trong một trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, và sau đó nhập tên vào ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định vị trí dữ liệu.

  • Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời thu gọn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi bấm Bung rộng hộp thoại Ảnh Nút .

  • Để đặt dữ liệu trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

 13. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi các thuộc tính kết nối (và cũng có thể thay đổi tệp kết nối) bằng cách bấm thuộc tính, thực hiện thay đổi của bạn trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , rồi bấm OK.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính kết nối.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×