Kết nối với một cơ sở dữ liệu nội bộ hoặc từ xa

Bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu cục bộ, hoặc cơ sở dữ liệu từ xa.

Trong hai trường hợp, nếu bạn không phải là người sở hữu cơ sở dữ liệu, bạn phải được cấp quyền truy nhập để sử dụng cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu có thể xuất hiện mờ đi (không khả dụng) vì nhiều lý do khác nhau.

Tại sao một số cơ sở dữ liệu không khả dụng?

Nếu cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng xuất hiện mờ trong danh sách cơ sở dữ liệu, đó là do những lý do sau:

Bạn không có quyền dùng cơ sở dữ liệu được chia sẻ

Trên máy tính nội bộ     Hãy yêu cầu người sở hữu cơ sở dữ liệu chia sẻ cơ sở dữ liệu và cấp quyền truy nhập cho bạn vào cơ sở dữ liệu đó.

Trên máy tính từ xa   

 • Hãy liên hệ với người sở hữu cơ sở dữ liệu để xác nhận rằng sẽ có một cơ sở dữ liệu Trình Quản lý Liên hệ Công việc được chia sẻ trên máy tính từ xa.

 • Yêu cầu người sở hữu cơ sở dữ liệu chia sẻ cơ sở dữ liệu và cung cấp cho bạn tên máy tính và tên cơ sở dữ liệu.

  Bạn có thể xác định tên cơ sở dữ liệu như sau:

  1. Trên máy tính từ xa, hãy mở Outlook.

  2. Bấm vào tab Tệp.

  3. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  4. Trong phần Quản lý Cơ sở dữ liệu, hãy kiểm tra tên cơ sở dữ liệu.

 • Kiểm tra xem máy tính từ xa đã được bật chưa và cả hai máy tính của bạn và máy tính từ xa đã được kết nối vào mạng chưa.

  Để kiểm tra kết nối mạng trên máy tính, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào Bắt đầu rồi bấm Panel Điều khiển để mở kết nối.

  2. Trong Pa-nen Điều khiển, dưới Mạng và Internet, hãy bấm vào Xem trạng thái mạng và tác vụ.

   Trung tâm Mạng và Chia sẻ sẽ hiển thị trạng thái mạng của bạn và cho biết máy tính của bạn có được kết nối mạng hay không.

 • Hãy kiểm tra với người quản trị của máy tính từ xa để xem liệu có phải tường lửa đang chặn lưu lượng truy nhập mạng không.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra bằng một phiên bản khác của Trình Quản lý Liên hệ Công việc

Trong hầu hết các trường hợp, Business Contact Manager cho Outlook có thể chuyển đổi hoặc di chuyển cơ sở dữ liệu từ phiên bản trước để khớp với phiên bản này. Không thể di chuyển cơ sở dữ liệu bị mờ.

Nếu bạn muốn dùng cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ tệp, bạn có thể theo hướng dẫn trong Quản lý cơ sở dữ liệu của Trình Quản lý Liên hệ Công việc của bạn trên máy chủ để kết nối với cơ sở dữ liệu.

Chọn cơ sở dữ liệu khác nhau từ danh sách, hoặc bấm vào Lùi để xác định máy tính từ xa khác (thay vì vậy có thể bấm vào Lùi hai lần để chọn cơ sở dữ liệu cục bộ).

Nếu không có cơ sở dữ liệu khác khả dụng, hãy tạo cơ sở dữ liệu cục bộ mới.

Cách thức?

 1. Bấm Lùi trên Trình hướng dẫn Khởi động.

 2. Bấm vào Tạo Cơ sở dữ liệu Cục bộ Mới.

 3. Nhập tên cho cơ sở dữ liệu cục bộ mới, rồi bấm vào Tạo.

 4. Cơ sở dữ liệu sẽ được tạo ra và nhắc bạn nhập thông tin đăng ký (tùy chọn).

 5. Bấm Kết thúc.

Người dùng cả hai phiên bản Outlook 2010 và Outlook 2013 sẽ cố ​​gắng chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu Trình Quản lý Liên hệ Công việc sẽ hỗ trợ cài đặt song song Outlook 2010 và Outlook 2013 trên cùng một máy tính và sẽ làm việc với cả hai phiên bản. Tuy nhiên mỗi phiên bản đòi hỏi phải có một cơ sở dữ liệu chuyên biệt.

Bất kỳ cơ sở dữ liệu nào, dù được chia sẻ hay không, đều chỉ có thể được truy nhập theo phiên bản của ứng dụng đã được dùng để tạo ra nó. Nếu bạn tạo Trình Quản lý Liên hệ Công việc cho cơ sở dữ liệu của Outlook 2010 thì Outlook 2010 sẽ là phiên bản Outlook duy nhất mà bạn có thể dùng để truy nhập cơ sở dữ liệu đó. Hạn chế tương tự cũng áp dụng cho cơ sở dữ liệu được tạo bằng Outlook 2013.

Cơ sở dữ liệu được chia sẻ đã được tạo cho bản địa khác so với phiên bản Business Contact Manager cho Outlook của bạn

Thiết đặt Bản địa của cơ sở dữ liệu sẽ được hiển thị trên trang Kết nối với Cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin bản địa không giống với cơ sở dữ liệu và bản cài đặt Business Contact Manager cho Outlook của bạn thì bạn không thể dùng cơ sở dữ liệu được. Ví dụ, bạn không thể kết nối với cơ sở dữ liệu đã được tạo ra cho Anh quốc dùng tiếng Anh của Anh quốc bằngTrình Quản lý Liên hệ Công việc cho Bắc Mỹ bằng tiếng Anh Hoa Kỳ.

Chọn cơ sở dữ liệu khác từ danh sách, hoặc bấm vào Trở lại để xác định máy tính khác (thay vì vậy có thể bấm vào Trở lại hai lần để chọn cơ sở dữ liệu cục bộ).

Nếu không có cơ sở dữ liệu khác khả dụng, hãy tạo cơ sở dữ liệu cục bộ mới.

Cách thức?

 1. Bấm Lùi trên Trình hướng dẫn Khởi động.

 2. Bấm vào Tạo Cơ sở dữ liệu Cục bộ Mới.

 3. Nhập tên cho cơ sở dữ liệu cục bộ mới, rồi bấm vào Tạo.

 4. Cơ sở dữ liệu sẽ được tạo ra và nhắc bạn nhập thông tin đăng ký (tùy chọn).

 5. Bấm Kết thúc.

Cơ sở dữ liệu được chia sẻ bị lỗi

Nếu phiên bản và bản địa của cơ sở dữ liệu đã được chia sẻ với bạn khớp với số phiên bản và bản địa của phiên bản Business Contact Manager cho Outlook của bạn thì cơ sở dữ liệu có thể đã bị lỗi. Hãy tạo cơ sở dữ liệu mới và hoàn tất Trình hướng dẫn Khởi động. Bạn sẽ cần dùng Business Contact Manager cho Outlook để xóa cơ sở dữ liệu bị lỗi và nếu vẫn còn một bản sao lưu, hãy khôi phục dữ liệu cho cơ sở dữ liệu mới của bạn.

 • Tạo cơ sở dữ liệu cục bộ mới.

  1. Bấm Lùi trên Trình hướng dẫn Khởi động.

  2. Bấm vào Tạo Cơ sở dữ liệu Cục bộ Mới.

  3. Nhập tên cho cơ sở dữ liệu cục bộ mới, rồi bấm vào Tạo.

  4. Cơ sở dữ liệu sẽ được tạo ra và nhắc bạn nhập thông tin đăng ký (tùy chọn).

  5. Bấm Kết thúc.

 • Xóa cơ sở dữ liệu bị lỗi

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Bấm vào Quản lý Cơ sở dữ liệu rồi bấm vào Xóa Cơ sở dữ liệu.

  4. Hãy bấm vào cơ sở dữ liệu bạn muốn xóa rồi bấm vào Xóa Cơ sở dữ liệu.

 • Khôi phục cơ sở dữ liệu

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm vào tab Trình Quản lý Liên hệ Công việc.

  3. Bấm vào Dự phòng và Khôi phục, rồi bấm vào Khôi phục.

  4. Trong hộp thoại Khôi phục Cơ sở dữ liệu, hãy bấm Duyệt để chọn tệp dự phòng bạn muốn khôi phục, định vị bản sao lưu dự phòng rồi bấm vào tên tệp dự phòng.

Cơ sở dữ liệu từ xa đang bận

Nếu cơ sở dữ liệu từ xa đang được khôi phục hoặc đang nhập dữ liệu mới, máy tính từ xa có thể không có khả năng kết nối với người dùng mới vào lúc đó.

Hãy đợi từ hai đến năm phút rồi thử kết nối lại lần nữa. Bấm vào Hủy bỏ để đóng Trình hướng dẫn Khởi động. Bạn sẽ được nhắc hoàn tất trình hướng dẫn cho lần sau khi bạn khởi động Outlook.

Cảnh báo: Nếu bạn cài đặt phiên bản dùng thử của Microsoft Office 2013 và quyết định quay trở lại phiên bản trước của Microsoft Office, trước tiên hãy sao lưu dữ liệu của bạn. Bạn cần phải lưu bản sao của cơ sở dữ liệu Trình Quản lý Liên hệ Công việc của bạn để biết bất kỳ thay đổi bạn đã thực hiện trong khi dùng phiên bản dùng thử. Để có hướng dẫn đầy đủ, hãy xem Trở lại phiên bản cũ của Trình Quản lý Liên hệ Công việc và Microsoft Office.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×