Kết nối với một được phân phối Hadoop (HDFS) (Power Query) hệ thống tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối đến một Hadoop phân phối tệp hệ thống (HDFS).

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Từ tệp Hadoop (HDFS). Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , rồi bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > Từ tệp Hadoop (HDFS).

Trong tab ribbon Power Query , hãy chọn Từ nguồn khác > Từ tệp Hadoop (HDFS).

Nguồn Dữ liệu Power Query
  1. Trong hộp thoại Hệ thống Tệp được Phân phối Hadoop, hãy nhập một Tên Máy chủ.

  2. Chọn OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×