Kết nối với kho lưu trữ bảng Microsoft Azure (Power Query)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để kết nối với Microsoft Azure giống như bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác. Microsoft Azure Dung lượng lưu trữ bảng là một dịch vụ lưu trữ lớn bộ dữ liệu có cấu trúc, không phải quan hệ. Để biết thêm thông tin về Microsoft Azure dịch vụ lưu trữ bảng, hãy xem làm thế nào để sử dụng dịch vụ lưu trữ bảng.

Trên tab dữ liệu , hãy bấm Lấy dữ liệu > Từ Azure > Từ Azure Table Storage. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ Azure > Từ Windows Azure Table Storage.

Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ Azure > từ Microsoft Azure Table Storage. Hãy làm theo các bước bổ sung sau.

Power Query nhập từ hộp thoại Azure

Tiếp theo

  1. Trong hộp thoại Microsoft Microsoft Azure kho lưu trữ bảng , hãy nhập tên tài khoản Microsoft Azure dung lượng lưu trữ hoặc URL của bạn, sau đó bấm OK.

  2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối với dịch vụ kho lưu trữ Bảng, bạn sẽ được nhắc nhập và lưu khóa truy cập kho lưu trữ. Trong hộp thoại Truy nhập Kho lưu trữ Bảng Microsoft Azure, hãy nhập khóa truy nhập lưu trữ trong hộp Khóa Tài khoản và bấm Lưu.

    Lưu ý:  Nếu bạn cần truy xuất khóa truy nhập lưu trữ của bạn, hãy duyệt đến Cổng thông tin Microsoft Azure, chọn tài khoản lưu trữ của bạn rồi bấm vào biểu tượng Quản lý Khóa Truy nhập ở cuối trang. Bấm vào biểu tượng sao chép ở bên phải của khóa chính rồi dán giá trị vào hộp Khóa Tài khoản.

  3. Trình soạn thảo Truy vấn liệt kê tất cả các bảng có sẵn trong Kho lưu trữ Bảng Microsoft Azure trong Bộ dẫn hướng. Bấm vào một bảng trong Bộ dẫn hướng nơi bạn muốn nhập dữ liệu từ đó. Bạn sẽ thấy các cột được xác định trước cho bảng Microsoft Azure đã chọn: PartitionKey, RowKey, TimestampContent.

  4. Bung rộng cột Nội dung và chọn cột mà bạn muốn được mở rộng rồi bấm OK.

  5. Sau khi các cột được chọn sẵn dùng trong trình Soạn thảo truy vấn, hãy bấm áp dụng & đóng để nhập dữ liệu vào trang tính Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Power Query được biết đến với tên Tải & Biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×