Kết nối với cuộc họp Skype bằng điện thoại với ứng dụng cuộc họp Skype (Skype for Business Web App)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lần đầu tiên bạn gia nhập cuộc họp Skype từ Ứng dụng Cuộc họp Skype hoặc Skype for Business Web App, bạn đang kết nối với âm thanh cuộc họp bằng cách sử dụng cuộc gọi Skype thông qua tai nghe hoặc micrô và loa của thiết bị của bạn.

Quan trọng: Bạn chỉ có thể kết nối với Cuộc họp Skype bằng điện thoại nếu tài khoản Skype for Business của người tổ chức hỗ trợ tính năng này. Hãy kiểm tra yêu cầu họp để có thông tin gọi vào, hoặc liên hệ với người tổ chức nếu bạn không chắc chắn.

Để kết nối với âm thanh cuộc họp qua điện thoại, hãy làm theo các bước sau:

 • Bấm chuyển đổi âm thanh vào điện thoại của tôi trong thanh công việc, hãy bấm kết nốivà sau đó lưu ý số và ID hội thảo để gọi vào cuộc họp.

  Bấm chuyển đổi âm thanh vào điện thoại của tôi

  HOẶC

 • Bấm Thêm tùy chọn > Thay đổi âm thanh kết nối, sau đó bấm kết nối. Lưu ý số và ID hội thảo và gọi vào cuộc họp.

  Bấm thay đổi kết nối âm thanh

Lưu thiết đặt Ứng dụng Cuộc họp Skype của bạn ở phần cuối của cuộc họp bằng cách bấm khi bạn nhìn thấy lưu tên của bạn và thiết đặt.

Để kết nối với âm thanh cuộc họp qua điện thoại, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn Gác máy điện thoại để ngắt kết nối khỏi Cuộc gọi Skype nhưng vẫn ở lại trong cuộc họp.
  Ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi âm thanh cuộc họp

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tự mình gọi vào cuộc họp, hãy đi đến Thêm Tùy chọn Nút Thêm tùy chọn (dấu chấm lửng trong vòng tròn) > Thông tin Mục nhập Cuộc họp, lưu ý số và ID hội thảo, rồi gọi vào cuộc họp.

   HOẶC

  • Để chuyển tiếp âm thanh cuộc họp đến một số mà bạn chọn, hãy chọn Gọi > Số mới, nhập mã quốc gia và số, rồi chọn Gọi Tôi.
   Chọn Cuộc gọi để kết nối với Cuộc gọi Skype hoặc yêu cầu cuộc họp gọi cho bạn

Nếu bạn lưu thiết đặt Skype for Business Web App của mình, bạn có thể chọn cách bạn muốn kết nối với âm thanh cuộc họp lần sau khi bạn gia nhập Cuộc họp Skype.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×