Kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đây là một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng mở nguồn.

Lưu ý: Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL trong Power Query, bạn cần Ngpsql dữ liệu nhà cung cấp cho PostgreSQL cài đặt trên máy tính của bạn. Chọn điều khiển phù hợp với phiên bản Office của bạn (32-bit hoặc 64-bit). Hãy xem: Phiên bản Office nào tôi đang dùng? để biết thêm thông tin. Cũng hãy đảm bảo rằng bạn có nhà cung cấp đăng ký trong cấu hình máy khớp với phiên bản mới nhất .NET trên thiết bị của bạn.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ PostgreSQL cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , sau đó bấm vào Truy vấn mới > Từ cơ sở dữ liệu > Từ PostgreSQL cơ sở dữ liệu.

Trong tab ribbon Power Query , hãy chọn Từ cơ sở dữ liệu > Từ PostgreSQL cơ sở dữ liệu.

Power Query từ cơ sở dữ liệu tùy chọn

Tiếp theo

  1. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu PostgreSQL , chỉ định máy chủ cơ sở dữ liệu PostgreSQL mà bạn muốn kết nối với trong phần Tên máy chủ .

  2. Nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, xác định truy vấn của bạn trong hộp Câu lệnh SQL . Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

  3. Chọn OK.

  4. Nếu máy chủ PostgreSQL yêu cầu chứng danh của người dùng cơ sở dữ liệu:

    1. Trong hộp thoại Truy nhập Cơ sở dữ liệu, hãy nhập tên và mật khẩu của bạn.

    2. Chọn kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×