Kết nối với cơ sở dữ liệu IBM DB2 (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với cơ sở dữ liệu IBM DB2.

Cảnh báo: 

  • Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu IBM DB2, bạn cần Điểu khiển máy chủ dữ liệu IBM DB2 cài đặt trên máy tính của bạn (yêu cầu tối thiểu là IBM gói trình điều khiển dữ liệu máy chủ (trình điều khiển DS)). Chọn điều khiển khớp với bản cài đặt Power Query (32-bit hoặc 64-bit).

  • Có được vấn đề đã biết báo cáo bằng cách cài đặt trình điều khiển máy chủ dữ liệu IBM DB2 trên Windows 8. IBM Nếu bạn đang dùng Windows 8 và muốn kết nối với IBM DB2 bằng cách dùng Power Query, bạn cần phải thực hiện các bước sau cài đặt bổ sung. Tìm thêm thông tin về IBM DB2 dữ liệu máy chủ trình điều khiển trên Windows 8..

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ IBM DB2 cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , rồi bấm Truy vấn mới > Từ cơ sở dữ liệu > Từ IBM DB2 cơ sở dữ liệu.

Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ cơ sở dữ liệu > Từ IBM DB2 cơ sở dữ liệu.

Power Query từ cơ sở dữ liệu tùy chọn

Tiếp theo

  1. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu IBM DB2, trong mục Tên Máy chủ, hãy chỉ rõ Máy chủ Cơ sở dữ liệu IBM DB2 cần kết nối.

  2. Nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, xác định truy vấn của bạn trong hộp Câu lệnh SQL . Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

  3. Bấm OK.

  4. Nếu máy chủ IBM DB2 yêu cầu chứng danh của người dùng cơ sở dữ liệu:

    1. Trong hộp thoại Truy nhập Cơ sở dữ liệu, hãy nhập tên và mật khẩu của bạn.

    2. Bấm Kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×