Kết nối với bảng Excel hoặc phạm vi (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để tạo kết nối động với một bảng hiện có hoặc phạm vi trong sổ làm việc của bạn. Sau đó bạn có thể làm mới kết nối khi thay đổi dữ liệu trong bảng.

 1. Chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi dữ liệu của bạn.

 2. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó > Từ bảng/phạm vi.

 3. Nếu được nhắc, trong hộp thoại Từ bảng , bạn có thể bấm vào nút Vùng chọn phạm vi để chọn một phạm vi cụ thể để dùng làm nguồn dữ liệu.

  Hộp thoại Từ Bảng

 4. Nếu bảng hoặc phạm vi dữ liệu có tiêu đề cột, bạn có thể kiểm tra bảng của tôi có tiêu đề. Đầu trang ô được dùng để xác định tên cột cho truy vấn.

 5. Trong trình soạn thảo truy vấn, bấm đóng & tải.

Lưu ý: Nếu phạm vi dữ liệu của bạn đã xác định dạng một phạm vi đã đặt tên, hoặc trong bảng Excel, sau đó Power Query sẽ tự động dò tìm toàn bộ phạm vi và tải nó vào trình soạn thảo truy vấn cho bạn. Dữ liệu đơn giản tự động sẽ được chuyển thành bảng khi nó được tải vào trình soạn thảo truy vấn.

 1. Chọn bất kỳ ô nào trong phạm vi dữ liệu của bạn.

 2. Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ bảng.

  Kết nối với Bảng Dữ liệu Excel

 3. Nếu được nhắc, trong hộp thoại Từ bảng , bạn có thể bấm vào nút Vùng chọn phạm vi để chọn một phạm vi cụ thể để dùng làm nguồn dữ liệu.

  Hộp thoại Từ Bảng

 4. Nếu phạm vi dữ liệu có tiêu đề cột, bạn có thể kiểm tra bảng của tôi có tiêu đề. Ô tiêu đề của phạm vi được dùng để đặt các tên cột cho truy vấn.

 5. Trong trình soạn thảo truy vấn, bấm đóng & tải.

Lưu ý: Nếu phạm vi dữ liệu của bạn đã xác định dạng một phạm vi đã đặt tên, hoặc trong bảng Excel, sau đó Power Query sẽ tự động dò tìm toàn bộ phạm vi và tải nó vào trình soạn thảo truy vấn cho bạn. Dữ liệu đơn giản tự động sẽ được chuyển thành bảng khi nó được tải vào trình soạn thảo truy vấn.

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Ví dụ Công thức

Bạn có thể dùng trình Soạn thảo truy vấn để viết công thức cho Power Query.

= Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content]

Mẫu Công thức trong Trình soạn thảo Truy vấn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×