Kết nối với Tệp Phẳng từ Power Pivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang dùng Power Pivot bổ trợ bộ để nhập dữ liệu vào một mô hình dữ liệu, một trong các nguồn dữ liệu bạn có thể nhập là tệp phẳng. Trình hướng dẫn nhập bảng cho phép bạn kết nối với tệp phẳng (.txt), tệp được phân tách tab (.tab) hoặc phân tách bằng dấu phẩy tệp (.csv), nhập nội dung tệp vào một bảng trong mô hình. Tìm hiểu thêm về lấy dữ liệu bằng cách dùng Power Pivot thêm-in.

 1. Trong Power Pivot, bấm trang đầu > Lấy dữ liệu ngoài > Từ nguồn dữ liệu khác.

 2. Cuộn xuống và chọn Tệp Văn bản.

 3. Tại tên Kết nối Thân thiện, nhập tên duy nhất cho kết nối nguồn dữ liệu này. Đây là trường bắt buộc.

 4. Trong Đường dẫn Tệp, chỉ định đường dẫn đầy đủ cho tệp.

 5. Bấm Duyệt để dẫn hướng đến vị trí có tệp.

 6. Trong Dấu phân cách Cột, chọn dấu phân cách sẽ phân tách các giá trị thành các cột.

 7. Bấm Nâng cao để xác định các tùy chọn mã hóa và bản địa cho tệp phẳng này.

 8. Đánh dấu ô Dùng hàng đầu làm tiêu đề cột nếu hàng đầu tiên là tên của cột.

Xem trước dữ liệu trong tệp đã chọn và dùng các tùy chọn sau để sửa đổi quá trình nhập dữ liệu.

Lưu ý: Chỉ 50 hàng đầu tiên trong tệp được hiển thị trong bản xem trước này.

 1. Bỏ chọn hộp kiểm trên các cột mà bạn muốn loại bỏ khỏi quá trình nhập.

 2. Bấm mũi tên thả xuống trong bộ lọc cột để sắp xếp và lọc dữ liệu. Ví dụ, nếu cột chứa tên thể loại sản phẩm, bạn có thể chọn các thể loại riêng rẽ để nhập.

 3. Bấm OK để quay lại trình hướng dẫn Nhập Bảng.

 4. Bấm Kết thúc để nhập.

Tệp phẳng được nhập vào thành bảng đơn trong mô hình dữ liệu. Nếu một bảng khác trong mô hình có một cột chứa các giá trị tương tự, bạn có thể liên hệ các bảng này và dùng chúng đồng thời trong báo cáo PivotTable hoặc Power View.

Ví dụ, giả sử bạn có hai tệp phẳng: một chứa một danh sách của công ty và khác có chứa danh sách các nhà quảng cáo. Nếu cả hai tệp bao gồm tên công ty, bạn có thể dùng tên cột làm cơ sở liên quan hai bảng trong mô hình của bạn. Tìm hiểu thêm về tạo quan hệ giữa hai bảng hoặc tạo mối quan hệ trong dạng xem sơ đồ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×