Kết nối với SQL Server Analysis Services cơ sở dữ liệu (nhập)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo kết nối động giữa các sổ làm việc Excel và máy chủ cơ sở dữ liệu SQL Server Analysis Services trực tuyến phân tích xử lý (OLAP), sau đó làm mới kết nối đó bất cứ khi nào thay đổi dữ liệu. Bạn có thể kết nối với một cụ thể tệp khối vuông ngoại tuyến nếu nó đã được tạo ra trên máy chủ cơ sở dữ liệu. Bạn có thể nhập dữ liệu vào Excel dưới dạng một bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với một máy chủ cơ sở dữ liệu SQL Server Analysis Services (OLAP).

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server Analysis Services cơ sở dữ liệu (nhập). Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , rồi bấm Truy vấn mới > Từ cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server Analysis Services cơ sở dữ liệu.

 2. Nhập tên máy chủ và bấm OK.

  Ghi chú: Bạn có thể nhập một tên cơ sở dữ liệu cụ thể và bạn có thể thêm một truy vấn MDX hoặc DAX .

 3. Trong ngăn bộ dẫn hướng chọn cơ sở dữ liệu, rồi khối hoặc bảng bạn muốn kết nối.

 4. Bấm tải để tải bảng đã chọn, hoặc bấm sửa để thực hiện các bộ lọc dữ liệu bổ sung và chuyển đổi trước khi tải nó.

Trong Excel 2010 và 2013, không có hai phương pháp tạo kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server Analysis Services (OLAP). Phương pháp được đề xuất là sử dụng Power Query, sẵn có nếu bạn tải xuống Power Query bổ trợ bộ. Nếu bạn không thể tải xuống Power Query, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

Power Query

 1. Trong ruy-băng Power Query , bấm Từ cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server Analysis Services cơ sở dữ liệu.

 2. Nhập tên máy chủ và bấm OK.

  Ghi chú: Bạn có thể nhập một tên cơ sở dữ liệu cụ thể và bạn có thể thêm một truy vấn MDX hoặc DAX .

 3. Trong ngăn bộ dẫn hướng chọn cơ sở dữ liệu, rồi khối hoặc bảng bạn muốn kết nối.

 4. Bấm tải để tải bảng đã chọn, hoặc bấm sửa để thực hiện các bộ lọc dữ liệu bổ sung và chuyển đổi trước khi tải nó.

Hướng dẫn kết nối dữ liệu

 1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Lấy dữ liệu ngoài , bấm Từ nguồn khác, sau đó bấm Từ Analysis Services.

  Ảnh Ribbon Excel

 2. Trong Hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy nhập tên máy chủ, và chọn một tùy chọn đăng nhập. Bấm tiếp theo.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu > kết nối với máy chủ
 3. Chọn cơ sở dữ liệu và bảng hoặc khối mà bạn muốn kết nối đến, sau đó bấm tiếp theo.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu > chọn cơ sở dữ liệu và bảng
 4. Nhập tên và mô tả cho kết nối mới và nhấn xong để lưu nó.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu > lưu tệp kết nối dữ liệu và kết thúc
 5. Trong hộp thoại Nhập dữ liệu , hãy chọn một tùy chọn cho cách bạn muốn dữ liệu cần truy xuất và nơi bạn muốn đặt nó. Bắt đầu với Excel 2013, bạn cũng có thể chọn để lưu dữ liệu vào Mô hình dữ liệu.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu > nhập dữ liệu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×