Kết nối với OData nguồn cấp dữ liệu (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

 1. Trong tab ribbon POWER QUERY , hãy chọn Từ nguồn khác > Từ nguồn cấp OData.

 2. Trong hộp thoại Nguồn cấp OData, hãy nhập URL cho nguồn cấp OData.

 3. Chọn OK.

 4. Nếu nguồn cấp OData yêu cầu chứng danh người dùng, trong hộp thoại Truy nhập nguồn cấp OData:

  1. Chọn Windows nếu nguồn cấp OData yêu cầu Xác thực Windows.

  2. Chọn cơ bản nếu nguồn cấp OData yêu cầu tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  3. Chọn Marketplace khóa nếu nguồn cấp OData yêu cầu một khóa tài khoản Marketplace. Bạn có thể chọn nhận Marketplace khóa tài khoản của bạn để đăng ký nguồn cấp OData Microsoft Azure marketplace. Bạn cũng có thể đăng ký Microsoft Azure Marketplace từ một hộp thoại nguồn cấp OData truy nhập.

  4. Bấm vào Tài khoản tổ chức nếu nguồn cấp OData yêu cầu chứng danh truy nhập được liên kết. Để biết Windows Live ID, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  5. Chọn Lưu.

Ghi chú: Kết nối tới một nguồn cấp OData hỗ trợ định dạng dịch vụ dữ liệu nhẹ JSON.

Nguồn Dữ liệu Power Query

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×