Kết nối với OData nguồn cấp dữ liệu (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với một nguồn cấp OData.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Từ nguồn cấp OData. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , rồi bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > Từ nguồn cấp OData.

Trong tab ribbon Power Query , hãy chọn Từ nguồn khác > Từ nguồn cấp OData.

Power Query lấy dữ liệu từ nguồn khác thoại

Tiếp theo

 1. Trong hộp thoại Nguồn cấp OData, hãy nhập URL cho nguồn cấp OData.

 2. Chọn OK.

 3. Nếu nguồn cấp OData yêu cầu chứng danh người dùng, trong hộp thoại Truy nhập nguồn cấp OData:

  1. Chọn Windows nếu nguồn cấp OData yêu cầu Xác thực Windows.

  2. Chọn cơ bản nếu nguồn cấp OData yêu cầu tên người dùng và mật khẩu của bạn.

  3. Chọn Marketplace khóa nếu nguồn cấp OData yêu cầu một khóa tài khoản Marketplace. Bạn có thể chọn nhận Marketplace khóa tài khoản của bạn để đăng ký nguồn cấp OData Microsoft Azure marketplace. Bạn cũng có thể đăng ký Microsoft Azure Marketplace từ một hộp thoại nguồn cấp OData truy nhập.

  4. Bấm vào Tài khoản tổ chức nếu nguồn cấp OData yêu cầu chứng danh truy nhập được liên kết. Để biết Windows Live ID, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  5. Chọn Lưu.

Lưu ý: Kết nối tới một nguồn cấp OData hỗ trợ định dạng dịch vụ dữ liệu nhẹ JSON.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×