Kết nối với Microsoft Azure HDInsight (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo kết nối động giữa các sổ làm việc Excel và nguồn dữ liệu Microsoft Azure HDInsight (HDFS), sau đó làm mới kết nối đó bất cứ khi nào dữ liệu được Cập Nhật.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với nguồn dữ liệu Microsoft Azure HDInsight (HDFS) .

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ Azure > Từ Azure HDInsight (HDFS). Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ Azure > từ Microsoft Azure HDInsight.

 2. Nhập tên tài khoản hoặc URL của tài khoản lưu trữ Blob Microsoft Azure liên kết với cụm HDInsight của bạn, và bấm OK.

 3. Trong hộp thoại truy nhập Microsoft Azure HDInsight , hãy nhập Khóa tài khoảncủa bạn và bấm kết nối.

 4. Chọn cụm của bạn trong hộp thoại bộ dẫn hướng , và sau đó tìm và chọn nội dung tệp.

 5. Bấm tải để tải bảng đã chọn, hoặc bấm sửa để thực hiện các bộ lọc dữ liệu bổ sung và chuyển đổi trước khi tải nó.

Sử dụng của Power Query bổ trợ Excel để kết nối với nguồn dữ liệu Microsoft Azure HDInsight . Bạn có thể tải xuống Power Query bổ trợ bộ đây.

 1. Trong tab ribbon POWER QUERY , hãy chọn Từ Azure > từ Microsoft Azure HDInsight.

  Lấy dữ liệu ngoài từ Azure
 2. Trong hộp thoại Microsoft Azure HDInsight , hãy nhập một Tên tài khoản và bấm OK.

 3. Tiếp theo, nhập Khóa tài khoảncủa bạn, và bấm kết nối.

  Ghi chú:  Nếu bạn cần truy xuất khóa, hãy trở lại Cổng thông tin Microsoft Azure, chọn tài khoản lưu trữ của bạn, rồi bấm vào biểu tượng Quản lý Phím Truy nhập ở cuối trang. Bấm vào biểu tượng sao chép ở bên phải khóa chính và dán giá trị vào trình hướng dẫn.

 4. Chọn cụm của bạn trong hộp thoại bộ dẫn hướng , và sau đó tìm và chọn nội dung tệp.

 5. Bấm tải để tải bảng đã chọn, hoặc bấm sửa để thực hiện các bộ lọc dữ liệu bổ sung và chuyển đổi trước khi tải nó.

Ghi chú: HDInsight có một bảng Hive mặc định, HiveSampleData.txt, mà bạn có thể dùng để tìm hiểu cách dữ liệu được nhập vào Excel bằng cách dùng Power Query. Để được hướng dẫn từng bước cách nhập dữ liệu từ HDInsight, hãy xem cách kết nối Excel với Microsoft Azure HDInsight bằng Power Query.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×