Kết nối với Exchange (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với máy chủ Microsoft Exchange.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Từ Microsoft Exchange. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > Từ Microsoft Exchange

Trong tab ribbon Power Query , hãy chọn Từ nguồn khác > Từ Microsoft Exchange.

Nguồn Dữ liệu Power Query

Tiếp theo

  1. Trong hộp thoại Truy nhập một máy chủ Exchange hãy xác định Địa chỉ EmailMật khẩu của bạn.

  2. Bấm Lưu.

  3. Trong hộp thoại Dịch vụ tự động phát hiện của Microsoft Exchange , hãy chọn cho phép để cho phép Dịch vụ Exchange để tin cậy chứng danh của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×