Kết nối với Exchange (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với máy chủ Microsoft Exchange.

Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Từ Microsoft Exchange. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > Từ Microsoft Exchange

Trong tab ribbon Power Query , hãy chọn Từ nguồn khác > Từ Microsoft Exchange.

Nguồn Dữ liệu Power Query

Tiếp theo

  1. Trong hộp thoại Truy nhập một máy chủ Exchange hãy xác định Địa chỉ EmailMật khẩu của bạn.

  2. Bấm Lưu.

  3. Trong hộp thoại Dịch vụ tự động phát hiện của Microsoft Exchange , hãy chọn cho phép để cho phép Dịch vụ Exchange để tin cậy chứng danh của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×