Kết nối tới Sybase IQ (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: 

  • Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

  • Trước khi bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu SAP SQL bất kỳ chỗ nào, bạn cần trình điều khiển SAP SQL bất kỳ nơi đâu được cài đặt trên máy tính của bạn. Chọn điều khiển khớp với bản cài đặt Power Query (32-bit hoặc 64-bit).

  1. Trong tab ribbon POWER QUERY , hãy chọn Từ cơ sở dữ liệu > Từ Sybase cơ sở dữ liệu.

    Lấy Dữ liệu Ngoài từ Cơ sở dữ liệu
  2. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu Sybase, hãy chỉ rõ Sybase Server cần kết nối trong hộp Tên Máy chủ. Hoặc bạn cũng có thể chỉ rõ Tên Cơ sở Dữ liệu.

  3. Nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, hãy xác định truy vấn của bạn trong hộp Câu lệnh SQL. Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu bằng cách dùng Truy vấn Cơ sở dữ liệu Gốc.

  4. Bấm OK.

  5. Theo mặc định, hộp kiểm Kết nối mật mã hóa đã được chọn do đó Power Query có thể kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách dùng một kết nối được mật mã hóa đơn giản.

  6. Bấm Kết nối.

Chủ đề Liên quan

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×