Kết nối tới Dynamics CRM (Power Query)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với cơ sở dữ liệu Dịch vụ dữ liệu chung cho các ứng dụng (CD cho ứng dụng) . Để bắt đầu, bạn cần URL để truy nhập dữ liệu.

Để lấy URL từ cổng thông tin PowerApps:

 1. Dẫn hướng đến https://web.powerapps.com/

 2. Hãy chọn môi trường bạn muốn kết nối đến.

 3. Trong menu, hãy chọn biểu tượng thiết đặt > tùy chỉnh nâng cao > nhà phát triển tài nguyên.

 4. Sao chép giá trị Mẫu Web API .

  Lưu ý: 

  • Định dạng url sẽ giống như thế https://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

  • Định dạng chính xác của URL mà bạn sẽ dùng để kết nối tùy thuộc vào khu vực của bạn và phiên bản của CD cho ứng dụng mà bạn đang dùng. Để biết thêm thông tin hãy xem: Web API URL và phiên bản.

Kết nối bằng cách dùng Power Query

 1. Chọn tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ dịch vụ trực tuyến > từ Dynamics 365 (trực tuyến).

  • Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ nguồn khác > từ Dynamics 365 (trực tuyến).

 2. Trong hộp thoại, với tùy chọn cơ bản được chọn, nhập Web API URL cho đĩa CD của bạn cho kết nối ứng dụng và bấm OK.

  • Nếu bạn chọn tùy chọn nâng cao , bạn có thể chắp thêm các tham số bổ sung vào truy vấn để kiểm soát dữ liệu nào được trả về. Để biết thêm thông tin hãy xem: sử dụng truy vấn dữ liệu Web API

 3. Chọn tài khoản tổ chức.

  • Nếu bạn không đăng nhập bằng tài khoản trường học mà bạn dùng để truy nhập CD cho ứng dụng hoặc Microsoft Work, bấm đăng nhập và nhập tên người dùng tài khoản và mật khẩu.

 4. Bấm Kết nối.

 5. Trong hộp thoại bộ dẫn hướng , hãy chọn dữ liệu mà bạn muốn truy xuất.

 6. Nếu dữ liệu như được nhập như là, rồi chọn tùy chọn tải , nếu không chọn tùy chọn sửa để mở trình Soạn thảo truy vấn Power.

  Lưu ý: Trình Soạn thảo truy vấn Power cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn để sửa đổi dữ liệu trả về. Ví dụ, bạn có thể muốn nhập cột ít hơn có chứa dữ liệu nguồn của bạn. Trong trường hợp đó, hãy đi đến tab trang đầu > Quản lý cột > Chọn cột, chọn các cột bạn muốn giữ, sau đó bấm OK. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy bấm đóng & tải để trả về sửa đổi dữ liệu vào Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Power Query được biết đến với tên Tải & Biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×