Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với sổ làm việc (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Excel lấy & biến đổi (Power Query) trải nghiệm để kết nối với một cơ sở dữ liệu SQL Server.

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server cơ sở dữ liệu. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , bấm Truy vấn mới > Từ cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL, hãy chỉ rõ SQL Server cần kết nối trong hộp Tên Máy chủ. Hoặc bạn cũng có thể chỉ rõ cả Tên Cơ sở Dữ liệu.

 3. Nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng một truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, xác định truy vấn của bạn trong hộp Câu lệnh SQL . Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

  Hộp thoại kết nối Power Query SQL Server cơ sở dữ liệu
 4. Chọn OK.

 5. Chọn phương thức xác thực để kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server.

  Thông tin đăng nhập kết nối Power Query SQL Server
  1. Windows: Đây là lựa chọn mặc định. Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn muốn kết nối bằng xác thực Windows.

  2. Cơ sở dữ liệu: Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn muốn kết nối bằng xác thực SQL Server. Sau khi bạn chọn tùy chọn này, hãy nêu rõ tên người dùng và mật khẩu để kết nối với phiên bản SQL Server của bạn.

 6. Theo mặc định, hộp kiểm mã hóa kết nối được chọn để biểu thị rằng Power Query kết nối với cơ sở dữ liệu bằng cách dùng kết nối được mã hóa. Nếu bạn không muốn kết nối bằng cách dùng kết nối được mã hóa, bỏ chọn hộp kiểm này, sau đó bấm kết nối.

  Nếu kết nối đến SQL Server của bạn không được thiết lập bằng kết nối được mã hóa, thì Power Query sẽ nhắc bạn kết nối bằng kết nối không mã hóa. Bấm OK trong thông báo để kết nối bằng kết nối không mã hóa.

Ví dụ công thức

Bạn cũng có thể dùng trình Soạn thảo truy vấn để viết công thức cho Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")
 1. Trong tab ribbon Power Query , bấm Từ cơ sở dữ liệu > Từ SQL Server cơ sở dữ liệu.

  Power Query từ cơ sở dữ liệu tùy chọn
 2. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL, hãy chỉ rõ SQL Server cần kết nối trong hộp Tên Máy chủ. Hoặc bạn cũng có thể chỉ rõ cả Tên Cơ sở Dữ liệu.

 3. Nếu bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng một truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, xác định truy vấn của bạn trong hộp Câu lệnh SQL . Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

  Hộp thoại kết nối Power Query SQL Server cơ sở dữ liệu
 4. Chọn OK.

 5. Chọn phương thức xác thực để kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server.

  Thông tin đăng nhập kết nối Power Query SQL Server
  1. Windows: Đây là lựa chọn mặc định. Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn muốn kết nối bằng xác thực Windows.

  2. Cơ sở dữ liệu: Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn muốn kết nối bằng xác thực SQL Server. Sau khi bạn chọn tùy chọn này, hãy nêu rõ tên người dùng và mật khẩu để kết nối với phiên bản SQL Server của bạn.

 6. Theo mặc định, hộp kiểm mã hóa kết nối được chọn để biểu thị rằng Power Query kết nối với cơ sở dữ liệu bằng cách dùng kết nối được mã hóa. Nếu bạn không muốn kết nối bằng cách dùng kết nối được mã hóa, bỏ chọn hộp kiểm này, sau đó bấm kết nối.

  Nếu kết nối đến SQL Server của bạn không được thiết lập bằng kết nối được mã hóa, thì Power Query sẽ nhắc bạn kết nối bằng kết nối không mã hóa. Bấm OK trong thông báo để kết nối bằng kết nối không mã hóa.

Ví dụ công thức

Bạn cũng có thể dùng trình Soạn thảo truy vấn để viết công thức cho Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

Trải nghiệm lấy & biến đổi đã không sẵn dùng trong Excel 2007, vì vậy bạn có thể dùng tệp kết nối dữ liệu Office (.odc) để kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server từ sổ làm việc Excel 2007. SQL Server là một chương trình đầy đủ tính năng, quan hệ cơ sở dữ liệu được thiết kế cho các giải pháp dữ liệu doanh nghiệp toàn yêu cầu hiệu suất tối ưu, trạng thái sẵn sàng, khả năng mở rộng và bảo mật.

 1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm Lấy dữ liệu ngoài , bấm Từ nguồn khác, sau đó bấm Từ SQL Server.

  Nhóm Lấy Dữ liệu Ngoài trên tab Dữ liệu

  Khởi động trình hướng dẫn kết nối dữ liệu. Hướng dẫn này có ba trang.

  Trang 1: Kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu   

 2. Trong bước 1, hãy nhập tên trong hộp tên máy chủ SQL Server, máy tính.

 3. Trong bước 2, bên dưới đăng nhập vào thông tin đăng nhập, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để sử dụng Microsoft Windows tên người dùng và mật khẩu hiện tại của bạn, hãy bấm Sử dụng xác thực Windows.

  • Để nhập một tên cơ sở dữ liệu người dùng và mật khẩu, bấm sử dụng tên người dùng và mật khẩu sau, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong hộp Tên người dùngmật khẩu tương ứng.

   Ghi chú Bảo mật: 

   • Dùng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ cái, số, và ký hiệu. Yếu mật khẩu không nên trộn lẫn các thành phần. Mật khẩu mạnh: Y6dh! et5. Mật khẩu yếu: house1. Mật khẩu phải 8 hoặc nhiều ký tự trong độ dài. Một cụm từ pass sử dụng 14 hoặc nhiều ký tự là tốt hơn.

   • Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

   Trang 2: Chọn cơ sở dữ liệu và bảng   

 4. Bên dưới chọn cơ sở dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn, hãy chọn cơ sở dữ liệu. Bên dưới kết nối với một bảng cụ thể, hãy chọn bảng cụ thể hoặc dạng xem.

  Ngoài ra, bạn có thể xóa hộp kiểm kết nối với một bảng cụ thể , sao cho những người dùng khác sử dụng tệp kết nối này sẽ được nhắc đối với danh sách các bảng và dạng xem.

  Trang 3: Lưu tệp kết nối dữ liệu và kết thúc   

 5. Hoặc bạn có thể trong hộp Tên tệp , thay đổi tên tệp gợi ý. Bấm duyệt để thay đổi vị trí tệp mặc định (nguồn dữ liệu của tôi).

 6. Hoặc bạn có thể nhập mô tả của tệp, tên thân thiện và từ tìm kiếm phổ biến trong hộp mô tả, Tên thân thiện, và Từ khóa tìm kiếm .

 7. Để đảm bảo rằng tệp kết nối luôn được sử dụng khi dữ liệu được Cập Nhật, hãy bấm hộp kiểm luôn tìm cách sử dụng tệp này để làm mới dữ liệu này . Chọn hộp kiểm này đảm bảo rằng bản Cập Nhật cho tệp kết nối sẽ luôn được sử dụng tất cả sổ làm việc dùng tệp kết nối đó.

 8. Để xác định cách nguồn dữ liệu ngoài của báo cáo PivotTable truy nhập nếu sổ làm việc được lưu vào Excel Services và được mở bằng cách dùng Excel Services, hãy bấm Thiết đặt xác thực, và sau đó chọn một trong các tùy chọn sau đây để đăng nhập vào dữ liệu Nguồn:

  • Xác thực Windows     Chọn tùy chọn này để sử dụng Windows tên người dùng và mật khẩu của người dùng hiện tại. Đây là phương pháp bảo mật nhất, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất khi nhiều người dùng được kết nối với máy chủ.

  • SSO     Chọn tùy chọn này để sử dụng đơn đăng trên (SSO), sau đó nhập chuỗi định danh thích hợp trong hộp SSO ID . Người quản trị site có thể cấu hình site Dịch vụ Windows SharePoint để dùng một đăng nhập đơn cơ sở dữ liệu trong đó tên người dùng và mật khẩu có thể lưu trữ. Phương pháp này có thể là hiệu quả nhất khi nhiều người dùng được kết nối với máy chủ.

  • Không có     Chọn tùy chọn này để lưu tên người dùng và mật khẩu trong tệp kết nối.

   Ghi chú Bảo mật: Tránh lưu thông tin đăng nhập khi kết nối với nguồn dữ liệu. Thông tin này có thể được lưu dưới dạng văn bản thuần, và người dùng độc hại có thể truy nhập thông tin xâm phạm sự bảo mật của nguồn dữ liệu.

   Lưu ý: Thiết đặt xác thực được sử dụng chỉ bằng Excel Servicesvà không được Excel.

 9. Bấm vào OK.

 10. Bấm kết thúc để đóng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

  Hộp thoại Nhập dữ liệu được hiển thị.

 11. Bên dưới chọn cách bạn muốn xem dữ liệu này trong sổ làm việc của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo bảng Excel, hãy bấm bảng (đây là mặc định).

  • Để tạo báo cáo PivotTable, hãy bấm Báo cáo PivotTable.

  • Để tạo báo cáo PivotChart và PivotTable, hãy bấm báo cáo PivotTable và PivotChart.

   Lưu ý: Tùy chọn Chỉ tạo kết nối được chỉ sẵn dùng cho cơ sở dữ liệu OLAP.

 12. Bên dưới nơi bạn muốn đặt dữ liệu?, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đặt dữ liệu trong một trang tính hiện có, chọn trang tính hiện có, và sau đó nhập tên vào ô đầu tiên trong phạm vi ô mà bạn muốn xác định vị trí dữ liệu.

   Ngoài ra, bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút để tạm thời thu gọn hộp thoại, hãy chọn ô đầu trên trang tính, rồi bấm Bung rộng hộp thoại Ảnh nút .

  • Để đặt dữ liệu trang tính mới bắt đầu từ ô A1, hãy bấm trang tính mới.

 13. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thay đổi các thuộc tính kết nối (và cũng có thể thay đổi tệp kết nối) bằng cách bấm thuộc tính, thực hiện thay đổi của bạn trong hộp thoại Thuộc tính kết nối , rồi bấm OK.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×