Kết nối Microsoft Bookings vào trang Facebook của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hiện tại, Đặt chỗ là dành cho khách hàng có một thuê bao Office 365 Business Premium.

Microsoft Bookings tích hợp với Facebook để giúp dễ dàng cho khách hàng của bạn lên lịch cuộc hẹn từ trang Facebook của doanh nghiệp của bạn. Khi đặt cuộc hẹn, khách hàng chọn dịch vụ và thời gian phù hợp cho chúng. Thông tin liên hệ của họ được điền vào cho chúng sẽ tự động.

Hãy làm theo các bước sau để thêm nút sổ bây giờ vào trang Facebook của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã thiết lập Microsoft đặt chỗ trong Office 365phát hành trang phòng gần đây của bạn.

Các bước thiết lập

  1. Mở trang Facebook doanh nghiệp của bạn.

  2. Chọn thiết đặt ở phía trên bên phải (điều này sẽ chỉ hiển thị nếu bạn là người quản trị của trang của bạn)

  3. Chọn đối tác ứng dụng và dịch vụ trong ngăn bên trái l


  4. Chọn Thêm dịch vụ.

  5. Chọn Microsoft Bookings và bấm Thêm dịch vụ


  6. Một tab mới sẽ mở ra. Đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn khi được nhắc.

  7. Khi bạn thấy đăng ký lịch của bạn, hãy chọn bạn muốn kết nối với trang Facebook của bạn > kết nối.


  8. Tab sẽ đóng và bạn sẽ trở lên Facebook. Bây giờ bạn đặt đã hoàn thành để nhận được đặt chỗ qua trang Facebook của bạn!Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Xin chào Microsoft Bookings

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×