Kết nối ứng dụng cho các nhóm của bạn trong Outlook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bao giờ muốn bạn có thể lấy tweets, tin tức mục tiêu đề, dự án phân tích, nguồn cấp RSS và nhiệm vụ theo dõi tất cả ở cùng một chỗ? Bây giờ bạn có thể với các đường kết nối cho nhóm Office 365.

Đường kết nối là các ứng dụng trực tuyến, công cụ và dịch vụ, chẳng hạn như Twitter, Trello hoặc RSS, rằng bạn có thể dùng hàng ngày để kết nối và cộng tác, nắm bắt các sự kiện hiện tại, theo dõi các dự án, v.v.. Họ đang được tích hợp với nhóm Office 365 và nhận chỉ phút để kết nối.

Đường kết nối chia thành nhiều thể loại cho phù hợp với mỗi loại người dùng và nhóm, từ thông tin nghiệp tập trung vào lợi ích (Bing tin tức, RSS) hoặc hiệu suất (Trello, Asana) để tự động hóa công cụ phát triển, (BuildKite), để email tiếp thị dịch vụ (MailChimp) , vân vân. Bạn có thể kết nối nhiều đường kết nối đến một nhóm, và khi bạn kết nối một hoặc nhiều đường kết nối, họ sẽ sẵn dùng cho mọi người trong nhóm. Không có bước bổ sung cần thiết!

Danh sách các đường kết nối thay đổi luôn là dịch vụ mới và công cụ được thêm vào. Đây là một phần nhỏ của một số đường kết nối có sẵn để sử dụng hôm nay.

Biểu tượng Hiển thị bao gồm Aha!, AppSignal, Asana, Bing tin tức, BitBucket, Bugsnag, CircleCI, Codeship, Crashlytics, Datadog, Dynamics CRM Online, GitHub, GoSquared, Groove, HelpScout, Heroku, đến Webhook, JIRA, MailChimp, PagerDuty, công cụ theo dõi quan trọng, Raygun,

Cách thức hoạt động của đường kết nối

Khi bạn kết nối một công cụ hoặc dịch vụ với một nhóm, mọi người trong nhóm có thể nhìn thấy các thư gửi bằng dịch vụ đó. Ví dụ, giả sử nhóm của bạn muốn tuân theo tin tức báo cáo về sản phẩm mới của công ty của bạn mà là nhấn trường. Bạn có thể thêm đường kết nối Bing tin tức để nhóm của bạn, cấu hình nó để gửi cho bạn nối kết tới các chủ đề quan tâm, và xác định tần suất chuyển phát. Khi tiêu đề tin tức được gửi đến nhóm của bạn, tất cả mọi người trong nhóm sẽ có thể đọc và trả lời cho họ.

Các thư được gửi dưới dạng thẻ nội đường kết nối, có thể xem trong máy khách nhiều bao gồm Outlook trên web, Outlook 2016 cho Windows, và trong nhóm ứng dụng cho iOS và Android cho người dùng Office 365. Đây là ví dụ về thẻ bộ nối Yammer sẽ trông giống như:

Ảnh chụp màn hình của một thẻ từ một dịch vụ kết nối được chuyển phát vào hộp thư đến nhóm

Thể thao tác thư

Thông tin từ các dịch vụ kết nối của bạn được chuyển phát trên thẻ nội đường kết nối. Một số thẻ (Trello, Asana, GitHub, BitBucket, Twitter, và Wunderlist) bao gồm các nút hành động, chẳng hạn như yêu thích, chú thích, hoặc Ngày đến hạn, vốn cho phép bạn thực hiện hành động nhanh từ Outlook thay vì chuyển vào ứng dụng khác hoặc đăng nhập vào Các dịch vụ khác. Đây là ví dụ về một thẻ với nút hành động:

Ảnh chụp màn hình của nút hành động trong một thẻ từ một dịch vụ kết nối

Lưu ý: Để xem các nút hành động trong Outlook 2016, bạn cần phải thực hiện nhóm. Hãy xem theo dõi một nhóm trong Outlook để biết thêm thông tin.

Những thông báo thể thao tác có sẵn dùng trong các đường kết nối cho hộp thư đến Outlook của bạn.

Thêm hoặc loại bỏ một đường kết nối

Bạn phải dùng Outlook trên web để thêm hoặc loại bỏ đường kết nối. Bất kỳ thành viên nhóm có thể thêm một đường kết nối đến một nhóm; bất kỳ thành viên nhóm có thể loại bỏ nó, quá. Người đã thêm đường kết nối là người duy nhất có thể thay đổi thiết đặt của nó, chẳng hạn như thay đổi tần suất chuyển phát.

Để thêm một đường kết nối

 1. Trong Outlook trên web, duyệt đến một trong các nhóm của bạn.

 2. Trên ruy-băng, hãy chọn đường kết nối.

  Đường kết nối tùy chọn trên ruy-băng nhóm

 3. Duyệt danh sách các đường kết nối. Khi bạn tìm thấy bạn muốn, chọn Thêm.

  Ảnh chụp màn hình của danh sách các đường kết nối với nút thêm được tô sáng

 4. Hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập trình kết nối. (Không phải tất cả các đường kết nối được tích hợp giống nhau. Một số có thể được cấu hình hoàn toàn khỏi trong giao diện người dùng nhóm Office 365, trong khi người khác yêu cầu một số thiết lập trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi đường kết nối có hướng dẫn thiết lập để hướng dẫn bạn qua quy trình.)

Để loại bỏ một đường kết nối

 1. Trong Outlook trên web, duyệt đến nhóm mà bạn muốn loại bỏ đường kết nối.

 2. Trên ruy-băng, hãy chọn đường kết nối.

 3. Duyệt đến đường kết nối bạn muốn loại bỏ và bấm Configured (số trên nút cho biết số lượng phiên bản của đường kết nối này được cấu hình cho nhóm của bạn).

 4. Định vị bản cụ thể của đường kết nối bị loại bỏ và chọn dạng xem.

  Đường kết nối với cấu hình và xem nút được tô sáng

 5. Chọn loại bỏ.

  Loại bỏ nút trình kết nối Bing tin tức

Quản lý tài khoản được kết nối của bạn

Hầu hết các đường kết nối yêu cầu tài khoản người dùng để kết nối chúng. Sau khi nối, họ đang được gọi là tài khoản kết nối và được liệt kê trên trang tài khoản của tôi. Trang tài khoản của tôi cho phép bạn quản lý tất cả các tài khoản được kết nối của bạn từ một vị trí. Trang tài khoản của tôi chỉ có sẵn trong Outlook trên web.

Lưu ý: Tên người dùng hoặc mật khẩu cho tài khoản kết nối không được lưu trữ trong Office 365.

Để xem và loại bỏ tài khoản kết nối

 1. Trong Outlook trên web, duyệt đến một trong các nhóm của bạn.

 2. Trên ruy-băng, hãy chọn đường kết nối.

 3. Chọn tài khoản của tôi.

 4. Duyệt danh sách các tài khoản kết nối. Khi bạn tìm thấy bạn muốn, hãy chọn dạng xem.

 5. Xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ tài khoản bằng cách chọn loại bỏ. Lưu ý rằng tài khoản kết nối sẽ bị loại bỏ khỏi tất cả các nhóm mà tại đó được dùng.

Câu hỏi thường gặp

 1. Tôi có thể sử dụng đường kết nối trên iPhone, điện thoại Android hoặc Windows Phone của tôi?

  Có! Nếu bạn chưa có ứng dụng di động Outlook được cài đặt trên thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo từ các tài khoản được kết nối của bạn trong hộp thư nhóm giống như trên máy tính. Bạn không thể thêm một đường kết nối từ thiết bị di động của bạn tại thời điểm này. Cài đặt ứng dụng di động của Outlook, hãy ghé thăm Apple App Store, Google Play store hoặc Microsoft Store từ thiết bị của bạn.

 2. Tôi có thể tắt đường kết nối?

  Người quản trị có thể sử dụng Exchange Online PowerShell để vô hiệu hóa các đường kết nối cho toàn bộ một người thuê hoặc cho một hộp thư nhóm cụ thể. Tất cả người dùng trong đối tượng thuê hoặc hộp thư nào có bị ảnh hưởng. Không có thể tắt cho một số và không phải những người khác. Thiết đặt ở mức đối tượng thuê sẽ ghi đè thiết đặt cấp độ nhóm. Ví dụ, nếu người quản trị cho phép các đường kết nối cho nhóm và sẽ vô hiệu hóa chúng trên đối tượng thuê, các đường kết nối cho nhóm sẽ bị vô hiệu hóa.

  Để tìm hiểu về cách kết nối với Exchange Online PowerShell, hãy xem mục Kết nối với Exchange Online PowerShell.

  • Để vô hiệu hóa các đường kết nối cho người thuê, chạy lệnh sau đây trong Exchange Online PowerShell:

   Set-OrganizationConfig -ConnectorsEnabled:$false
  • Để vô hiệu hóa các đường kết nối cho một hộp thư nhóm, hãy chạy lệnh sau đây trong Exchange Online PowerShell:

   Set-UnifiedGroup -Identity contosogroup@contoso.com -ConnectorsEnabled:$false
  • Để vô hiệu hóa thể thao tác thư cho đường kết nối cho người thuê, chạy lệnh sau đây trong Exchange Online PowerShell:

   Set-OrganizationConfig -ConnectorsActionableMessagesEnabled:$false
 3. Làm thế nào tôi có thể thêm một đường kết nối mới vào danh sách?

  Làm theo các hướng dẫn để thêm đường kết nối của bạn vào danh sách.

Chủ đề Liên quan

Kết nối ứng dụng vào hộp thư đến của bạn trong Outlook trên web
Tìm hiểu về Office 365 nhóm
đăng ký nguồn cấp RSS

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×