Kết hợp văn bản với ngày hoặc thời gian

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tạo một câu cờ báo lỗi ngữ chính xác từ một số cột của dữ liệu cho thư hàng loạt hoặc ngày tháng có định dạng với văn bản mà không ảnh hưởng đến công thức sử dụng những ngày. Để kết hợp văn bản với ngày hoặc thời gian, hãy dùng hàm TEXT và & toán tử (dấu và).

Ví dụ

Ví dụ này để hiển thị cách công thức có thể kết hợp văn bản với giá trị ngày và thời gian

Hàm văn bản yêu cầu hai đối số (nghĩa là mục giữa các dấu ngoặc đơn). Đối số đầu tiên là một giá trị, chẳng hạn như ngày tháng hoặc một số. Giá trị này được chuyển đổi thành một giá trị văn bản. Đối số thứ hai, format_text, là một chuỗi đặc biệt Excel nhận ra và sử dụng để hiển thị giá trị được chuyển đổi văn bản trong một định dạng mà bạn xác định. Trong ví dụ thứ hai và thứ ba, ngày tháng trong B3 và B4 được chuyển đổi thành văn bản và sau đó được hiển thị trong hai định dạng khác nhau: "d-mmm-yyyy" (dẫn đến kết quả 4 tháng 6, 2010) và "mmmm d, yyyy." (kết quả là tháng Sáu-07-2010).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hàm TEXT

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×