Kết hợp văn bản và số

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn tạo một câu cờ báo lỗi ngữ chính xác từ một số cột của dữ liệu để gửi thư hàng loạt hoặc định dạng số với văn bản mà không ảnh hưởng đến công thức sử dụng các số. Không có một vài cách để kết hợp văn bản và số.

Văn bản Hiển thị trước hoặc sau một số trong một ô bằng cách sử dụng định dạng số

Nếu cột mà bạn muốn sắp xếp có cả số và văn bản (chẳng hạn như sản phẩm #15, sản phẩm #100, sản phẩm #200), nó có thể không sắp xếp như mong muốn. Bạn có thể sử dụng định dạng số tùy chỉnh để hiển thị số bằng văn bản mà không thay đổi hành vi sắp xếp của số. Đặt một cách khác, bạn có thể thay đổi cách số được hiển thị mà không thay đổi số. Ví dụ, bạn có thể định dạng các ô có chứa 15, 100 và 200 sao cho chúng xuất hiện trong trang tính như sản phẩm #15, sản phẩm #100 và 200 # sản phẩm.

  1. Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng.

  2. Trên trang đầu tab, trong nhóm số , bấm vào mũi tên, sau đó bấm Thêm.

  3. Trong danh sách thể loại , bấm một thể loại, sau đó bấm định dạng dựng sẵn tương tự như mà bạn muốn.

  4. Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

  5. Trong hộp loại , hãy sửa mã định dạng số để tạo định dạng bạn muốn.

    Để hiển thị văn bản và số trong một ô, hãy đặt các ký tự văn bản trong dấu ngoặc kép ("") hoặc đặt trước các số với dấu xuyệt ngược (\). Sửa một định dạng dựng sẵn sẽ không loại bỏ định dạng.

Để hiển thị

Dùng mã này

Cách thức hoạt động

12 là sản phẩm #12

"Sản phẩm #" 0

Văn bản trong dấu ngoặc kép (bao gồm một khoảng trắng) được hiển thị trước số trong ô. Trong phần mã, "0" đại diện cho số trong ô (chẳng hạn như 12).

12:00 là 12:00 sa EST

h: mm sa/ch "EST"

Thời gian hiện tại được hiển thị bằng cách dùng h: mm sa/ch định dạng ngày/thời gian, và văn bản "EST" được hiển thị sau lần đầu.

-12 là $-12,00 thiếu và 12 là $12,00 dư thừa

$0.00 "dư thừa"; $0.00 "Thiếu"

Giá trị được hiển thị bằng cách dùng một định dạng tiền tệ. Ngoài ra, nếu ô có chứa một giá trị dương (hoặc 0), "Dư thừa" được hiển thị sau khi giá trị. Nếu ô có chứa giá trị âm, "Thiếu" được hiển thị thay vào đó.

Kết hợp văn bản và số từ các ô khác nhau vào cùng một ô bằng cách sử dụng công thức

Khi bạn kết hợp số và văn bản trong một ô, các số trở thành văn bản và không còn hoạt động dưới dạng số. Có nghĩa là, bạn không còn có thể thực hiện bất kỳ thao tác toán học chúng.

Để kết hợp số, sử dụng hàm CONCATENATE hoặc hàm CONCAT, văn bản hoặc TEXTJOIN , và dấu và (&) toán tử.

Lưu ý: 

  • Trong Excel 2016, Excel Mobilevà Excel Online, hàm CONCATENATE có được thay thế bằng hàm CONCAT. Mặc dù hàm CONCATENATE là vẫn sẵn dùng cho tương thích ngược, bạn nên cân nhắc sử dụng CONCAT, vì hàm CONCATENATE có thể không sẵn dùng trong các phiên bản tương lai của Excel.

  • TEXTJOIN kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc chuỗi và bao gồm một dấu tách bạn xác định giữa mỗi giá trị văn bản sẽ được kết hợp. Nếu dấu phân tách không phải là một chuỗi văn bản trống, hàm này sẽ có hiệu quả móc nối các phạm vi. TEXTJOIN không sẵn dùng trong Excel 2013 và phiên bản trước.

Ví dụ

Ví dụ ghi kết hợp văn bản và số

Lưu ý sử dụng hàm TEXT trong ví dụ thứ hai trong ảnh ở trên. Khi bạn gia nhập một số cho một chuỗi văn bản bằng cách sử dụng toán tử móc nối, sử dụng hàm TEXT để kiểm soát cách số được hiển thị. Công thức sử dụng giá trị bên dưới từ ô được tham chiếu (.4 trong ví dụ này) — không phải là giá trị được định dạng mà bạn nhìn thấy trong ô (40%). Bạn sử dụng hàm TEXT để khôi phục các định dạng số.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Hàm CONCATENATE

Hàm CONCAT

Hàm TEXT

Hàm TEXTJOIN

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×