Kết hợp hai bản trình bày

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu người nào đó gửi cho bạn một bản sao của bản trình bày với một số thay đổi và phản hồi của họ, bạn có thể kết hợp bản sao với bản trình bày gốc, và sau đó xem xét các thay đổi để quyết định mà những người bạn muốn chấp nhận hoặc bác bỏ.

 1. Để mở bản trình bày gốc, bấm tệp, sau đó bấm mở.

 2. Chọn bản trình bày, sau đó bấm mở.

 3. Trên tab xem lại , dưới so sánh, hãy bấm so sánh.

  Tab Xem lại, nhóm So sánh

 4. Chọn bản sao của bản trình bày, sau đó bấm so sánh.

  Danh sách các thay đổi xuất hiện.

 5. Trong ngăn So sánh thay đổi , bên dưới Danh sách thay đổi, bấm vào một mục.

  Mẹo: 

  • Bản chiếu bên dưới danh sách các thay đổi hiển thị bản xem trước thay đổi sẽ được hiển thị nếu bạn chấp nhận thay đổi và thêm nó vào bản trình bày của bạn.

  • Để thay đổi kích cỡ của ngăn So sánh thay đổi , hãy kéo góc dưới bên phải.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để

Thực hiện điều này

Thêm thay đổi vào bản trình bày gốc

Bấm chấp nhậnNút Chấp nhận trong Xem lại

Nếu chấp nhận  Nút Chấp nhận trong Xem lại không sẵn dùng, sau đó thay đổi đã được bao gồm trong bản trình bày và bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác.

Không thể thêm thay đổi bản trình bày gốc

Bấm từ chốiNút Bác bỏ trong Xem lại

Nếu bác bỏ  Nút Bác bỏ trong Xem lại không sẵn dùng, sau đó thay đổi được đã loại trừ khỏi bản trình bày. Bạn không có bất kỳ hành động.

Lưu ý: Khi bạn kết thúc so sánh, bị từ chối bất kỳ thay đổi sẽ bị loại bỏ, và sẽ không được lưu lần sau khi bạn lưu bản trình bày. Bạn có thể luôn so sánh các bản trình bày lần thứ hai để xem lại thay đổi mà bạn đã từ chối.

 1. Khi bạn đã hoàn tất việc xem lại các thay đổi, trên tab xem lại , bên dưới so sánh, hãy bấm kết thúc.

  Tab Xem lại, nhóm So sánh

  Nếu bạn chưa được chấp nhận hoặc từ chối một số thay đổi, bạn được hỏi để xác nhận rằng bạn muốn kết thúc so sánh.

 2. Bấm lưu  Nút Lưu .

Xem thêm

Thêm hoặc loại bỏ chú thích

Đồng thời sửa một bản trình bày với các tác giả khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×