Kế hoạch phản đối Yammer SSO và DSync

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Yammer đăng nhập một lần (SSO) và đồng bộ hóa thư mục (DSync) là các công cụ kế thừa được Yammer phát triển trước khi Microsoft mua lại. Vì Yammer được tích hợp chặt chẽ với Office 365, nên chúng tôi giúp khách hàng không cần phải học và duy trì các công cụ riêng cho Yammer. Thay vào đó, khách hàng có thể sử dụng các công cụ Office 365 quen thuộc để thiết lập đăng nhập một lần (Office 365 đăng nhập bằng danh tính được liên kết) và đồng bộ hóa thư mục (Kết nối Azure Active Directory). Lưu ý rằng bạn có thể tự đặt cấu hình công cụ Office 365 dành cho đăng nhập so với Yammer SSO, công cụ này yêu cầu bạn phải liên hệ với nhóm hỗ trợ Yammer.

Trong bài viết này:

Lưu ý: Một số người quản trị đang chạy vào khó khăn với các tiện ích Yammer DSync hiện tại. Để trợ giúp khắc phục sự cố, hãy xem KB: "không thể đăng nhập không mong muốn" khi bạn khởi động công cụ đồng bộ thư mục Yammer.

Lịch biểu ngừng phát triển Yammer SSO và DSync

Yammer SSO và DSync hiện là các công cụ bị ngừng phát triển. Các mạng Yammer hiện sử dụng Yammer SSO sẽ cần chuyển sang sử dụng đăng nhập Office 365 cho Yammer. Các mạng sử dụng Yammer DSync sẽ cần chuyển sang sử dụng tính năng đồng bộ hóa Azure Active Directory.

Những ngày quan trọng cho việc ngừng phát triển này:

 • Ngày 18 tháng 11 năm 2015:    Thông báo ngừng phát triển các công cụ Yammer SSO và Yammer DSync.

 • Ngày 1 tháng 4 năm 2016: Các mạng    Yammer sẽ không được phép thiết lập cấu hình mới hoặc thực hiện những thay đổi quan trọng cho cấu hình của SSO hoặc DSync.

 • Ngày 1 tháng 12 năm 2016:   Yammer SSO và DSync sẽ ngừng hoạt động.

Sau ngày 1 tháng 12 năm 2016, nếu bạn không làm gì, những thay đổi sau sẽ có hiệu lực:

 • Yammer SSO: tính năng đăng nhập một lần    Yammer sẽ ngừng hoạt động. Mạng sẽ bắt đầu sử dụng danh tính Office 365 (nếu mạng được liên kết với một đối tượng thuê Office 365) hoặc danh tính Yammer (đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu).

 • Yammer DSync: đồng bộ hóa thư mục   Yammer sẽ ngừng hoạt động. Không có thay đổi nào thêm cho Active Directory tại chỗ của bạn sẽ được phản ánh trong Yammer.

Kịch bản Yammer SSO và kịch bản thay thế

Nếu bạn hiện sử dụng Yammer SSO cho các kịch bản hoặc hành vi cụ thể, bạn có thể chuyển sang các phương thức mới để tiếp tục với chức năng tương tự. Bảng sau liệt kê những kịch bản hoặc hành vi này và kịch bản thay thế cho hành vi đó.

Kịch bản Yammer SSO

Kịch bản thay thế

Đăng nhập:    Mọi người dùng mạng được chuyển hướng sang đăng nhập bằng Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS). Những người dùng không có thông tin xác thực Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) sẽ không thể đăng nhập được.

Sử dụng tính năng chuyển đổi Buộc dùng danh tính Office 365 để mạng của bạn chỉ cho phép thông tin đăng nhập Office 365/Azure Active Directory, sau đó đặt cấu hình danh tính được liên kết của Office 365. Xem Hiểu Danh tính Office 365 và Azure Active Directory.

Đăng nhập:    Liên kết cố định và liên kết trực tiếp trong mạng sẽ đưa người dùng đến xác thực với nhà cung cấp Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) của họ

Đặt mạng của bạn sử dụng tính năng chuyển đổi Buộc dùng danh tính Office 365 để phù hợp với hành vi này.

Đăng nhập:    Người dùng không có email

Những người dùng không có email có thể đăng nhập bằng thông tin xác thực Office 365 của họ, với tên người dùng chính (UPN) thay cho tên tài khoản của họ.

Đăng ký:    Những người dùng thử đăng ký với mạng Yammer sẽ được chuyển hướng sang đăng nhập với nhà cung cấp Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) của họ.

Đặt mạng của bạn sử dụng tính năng chuyển đổi Buộc dùng danh tính Office 365 để phù hợp với hành vi này.

Chặn người dùng:    Có thể đặt cấu hình cho các quy tắc tại cấp Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) để giới hạn một số người dùng nhất định truy nhập Yammer qua SSO.

 • Giới hạn truy nhập của người dùng:   Yammer sẽ cho phép cấp phép cho từng người dùng tại cấp Azure Active Directory, sử dụng cơ chế cấp phép tương tự được hỗ trợ hiện nay đối với các khối lượng công việc khác, như SharePoint và Exchange. Với tư cách là người quản trị Office 365, bạn có thể sử dụng hộp kiểm giấy phép Yammer cho bất kỳ người dùng nào để kiểm soát quyền truy nhập của họ vào dịch vụ Yammer.

  Lưu ý rằng giấy phép sẽ được buộc dùng trong những mạng có kích hoạt tính năng Buộc dùng danh tính Office 365. Trong những mạng không buộc dùng danh tính Office 365, người dùng có thể tham gia bằng cách xác thực email, tạo danh tính Yammer và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của họ.

 • Lọc người dùng:    Bạn có thể sử dụng khả năng Azure Active Directory để kiểm soát người dùng nào được đồng bộ hóa từ thư mục tại chỗ của bạn. Thông tin thêm tại: Đồng bộ Azure AD Connect: Đặt cấu hình Lọc.

Tính năng lọc hiện đã khả dụng. Sẽ sớm có giấy phép cho từng người dùng.

Các mạng không được kết nối với đối tượng thuê Office 365:    Các mạng có thể được kết nối với đối tượng thuê Office 365 nhưng Yammer SSO cũng hoạt động trong đối tượng thuê không được kết nối với Office 365.

Bạn phải kích hoạt mạng Yammer của mình qua Office 365. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, các mạng không được liên kết với đối tượng thuê Office 365 sẽ chỉ hỗ trợ danh tính Yammer kế thừa (đăng nhập bằng email và mật khẩu).

Kịch bản Yammer DSync và kịch bản thay thế

Nếu bạn hiện sử dụng Yammer DSync cho các kịch bản hoặc hành vi cụ thể, bạn có thể chuyển sang các phương thức mới để tiếp tục với chức năng tương tự. Bảng sau liệt kê những kịch bản hoặc hành vi này và kịch bản thay thế cho hành vi đó.

Kịch bản Yammer DSync

Kịch bản thay thế

Cấp quyền:    Người dùng được tạo hàng loạt trong Yammer bằng công cụ Yammer DSync. Sau đó, từng người dùng đăng ký dịch vụ Yammer trong quy trình đăng ký nhiều bước.

Người dùng được tạo hàng loạt trong Office 365 bằng công cụ Kết nối Azure Active Directory. Sau đó, từng người dùng truy nhập dịch vụ Yammer mà không cần quy trình đăng ký riêng.

Ánh xạ: người dùng    Yammer được ánh xạ sang Active Directory qua địa chỉ email nhưng chỉ email chính mới được đồng bộ vào Yammer.

Người dùng được ánh xạ sang người dùng Office 365 bằng cách sử dụng email chính, địa chỉ proxy và tên người dùng chính (UPN) của mình, theo thứ tự đó.

Đồng bộ thuộc tính người dùng:    Những thay đổi trong thuộc tính người dùng từ Active Directory tại chỗ đều được đồng bộ hóa sang Yammer bằng công cụ Yammer DSync. Có thể đặt cấu hình ánh xạ đồng bộ trường.

Những thay đổi trong thuộc tính người dùng từ Active Directory tại chỗ sẽ được phản ánh trong Azure Active Directory bằng công cụ Kết nối Azure Active Directory. Có thể đặt cấu hình ánh xạ đồng bộ trường - thông tin thêm tại đây: Những thay đổi cho Quy tắc Đồng bộ hóa. Mọi thuộc tính chính từ người dùng Azure Active Directory sẽ được đồng bộ hóa với Yammer.

Hiện đã có tập mẫu thuộc tính người dùng một lần cho người dùng mới. Sẽ sớm có tính năng đồng bộ thuộc tính người dùng.

Vòng đời người dùng:    Người dùng bị treo trong Yammer khi bị treo hoặc xóa trong Active Directory tại chỗ.

Hiện đã có khả năng Quản lý người dùng Yammer trong toàn bộ vòng đời của họ từ Office 365. Sẽ sớm có khả năng chặn người dùng khỏi Yammer khi người dùng bị chặn trong Azure Active Directory.

Thông báo:    Người quản trị có khả năng tạo thông báo để gửi cho người dùng khi tài khoản được tạo lần đầu trong Yammer.

Chức năng này sẽ không được hỗ trợ.

Báo cáo:    Người quản trị có thể truy nhập mục quản trị mạng để nhận báo cáo về người dùng trong mạng không được tạo từ đầu thông qua việc đồng bộ.

Chức năng này sẽ không được hỗ trợ và sẽ không cần thiết vì việc tích hợp Office 365 và Azure Active Directory bao gồm cả đăng nhập và đồng bộ, giúp đảm bảo rằng mạng được đánh dấu cho tính năng Buộc dùng danh tính Office 365 chỉ cấp quyền truy nhập cho người dùng trong thư mục Office 365 và có giấy phép Yammer.

Các mạng không được kết nối với Office 365:   Yammer DSync hoạt động trong các mạng không được kết nối với Office 365.

Những mạng không được liên kết với Office 365 sẽ không được hỗ trợ đồng bộ hóa thư mục.

Cách chuyển sang sử dụng đăng nhập Office 365 cho Yammer và đồng bộ Azure Active Directory

Làm theo quy trình này để chuyển từ việc sử dụng Yammer SSO và Yammer DSync sang sử dụng đăng nhập Office 365 cho Yammer và đồng bộ Azure Active Directory.

Lưu đồ hiển thị bốn bước để thay thế SSO Yammer và Yammer DSync với thông tin đăng nhập Office 365 cho Yammer và Kết nối Azure Active Directory.
 1. Kích hoạt Yammer trong đối tượng thuê Office 365.

  Để biết thêm thông tin, xem Hướng dẫn Kích hoạt Yammer. Hãy đảm bảo đăng ký mọi miền được liên kết với mạng Yammer của bạn trong Office 365.

 2. Hãy đảm bảo rằng tất cả miền được liên kết với mạng Yammer của bạn đều được xác minh trong đối tượng thuê Office 365.

  Nếu bạn có miền trong Yammer không thuộc Office 365, bạn sẽ cần xác minh và thêm những tên miền này vào Office 365. Đây là điều kiện tiên quyết cho bước tiếp theo. Để xem miền nào thuộc mạng Yammer của bạn, đi đến mục Người quản trị Mạng trong Yammer và điều hướng tới trang Di chuyển Mạng. Bước đầu tiên trong Di chuyển Mạng liệt kê các miền hiện được liên kết với mạng Yammer và gọi ra các miền đã được thêm vào đối tượng thuê Office 365. Để thêm nhiều miền hơn vào Office 365, xem Thêm bản ghi TXT hoặc MX để xác minh.

 3. Hãy đảm bảo rằng thư mục Office 365 của bạn chứa tất cả người dùng trong công ty bạn.

  Bạn có thể sử dụng Kết nối Azure Active Directory để đồng bộ với Active Directory tại chỗ hoặc quản lý theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin về Kết nối Azure Active Directory, xem Tích hợp danh tính tại chỗ của bạn với Azure Active Directory.

 4. Xem lại Kết nối Azure Active Directory, Office 365 và cấu hình Dịch vụ Liên kết Active Directory (AD FS) để đảm bảo rằng chúng đáp ứng nhu cầu của bạn.

  Sử dụng công cụ Kết nối Azure Active Directory để thay đổi những thiết đặt cần thiết. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn đăng nhập cho Kết nối Azure Active Directory, xem Cài đặt tùy chỉnh Azure AD Connect.

 5. Chuyển đổi mạng Yammer của bạn sang Buộc dùng danh tính Office 365 để xác thực và quản lý.

  Bạn không cần gọi bộ phận hỗ trợ để chuyển đổi từ SSO sang buộc dùng danh tính Office 365; việc chuyển đổi Buộc dùng danh tính Office 365 sẽ ghi đè mọi cấu hình SSO.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Yammer SSO và DSync deprecation - FAQ

Tìm hiểu về căn cước Office 365 và Azure Active Directory

Người dùng Yammer quản lý qua vòng đời của họ từ Office 365

Bắt buộc Office 365 căn cước cho người dùng Yammer

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×