Kích hoạt tính năng Phát hành Chéo Site trong SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để có thể bật một thư viện hoặc danh sách làm một danh mục, bạn phải kích hoạt tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site.

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn là một người quản trị tuyển tập site có chứa thư việc hoặc danh sách đó.

  2. Trên site cấp cao nhất của tuyển tập site, từ Thiết đặt Bánh răng Thiết đặt Nhỏ thay vị trí của Thiết đặt Site. , chọn Thiết đặt site.

  3. Trên trang Thiết đặt Site, trong phần Quản trị Tuyển tập Site, chọn Tính năng tuyển tập site.

  4. Trên trang Tính năng Tuyển tập Site, bên cạnh Phát hành Tuyển tập Chéo Site, chọn Kích hoạt.

Kích hoạt tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site

Lưu ý: 

  • Nếu bạn hủy tính năng Phát hành Tuyển tập Chéo Site, thao tác này sẽ không loại bỏ nội dung của một danh mục được kết nối từ site phát hành. Bằng cách hủy kích hoạt tính năng này, bạn sẽ không còn có thể thay đổi thiết đặt danh mục hiện có, hoặc kết nối với các site phát hành cho danh mục từ tuyển tập site.

  • Để loại bỏ nội dung của một danh mục được kết nối từ một site phát hành, bạn phải ngắt kết nối site phát hành từ danh mục.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×