Kích hoạt các tính năng cho trang web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với quyền thích hợp – toàn quyền kiểm soát, thiết kế hoặc sửa – bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng cụ thể SharePoint cho trang của bạn. Làm ví dụ, làm việc với site nhóm, bạn có thể chọn để kích hoạt một tính năng tạo sổ tay Microsoft OneNote trong thư viện tài liệu chia sẻ của trang. Hoặc có lẽ bạn muốn thêm chức năng cộng đồng chẳng hạn như các thể loại thảo luận, nội dung và người uy tín và sách thành viên.

Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các tính năng cho một trang web

  1. Dẫn hướng đến trang web bạn muốn cấu hình.

  2. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 và sau đó bấm thiết đặt trang. Trong SharePoint Online, bấm thiết đặt, bấm nội dung Site, sau đó bấm thiết đặt trang.

  3. Trên trang Thiết đặt Trang web, tại mục Hành động Trang web, hãy bấm vào Quản lý các tính năng trang web.

  4. Bấm Kích hoạt cạnh tính năng bạn muốn kích hoạt trên trang web hoặc bấm Hủy kích hoạt nếu bạn muốn tắt tính năng trên trang web.

    Tính năng tuyển tập trang cho phép các dòng công việc

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×