Kích hoạt Office 2007

Hỗ trợ dành cho Office 2007 đã dừng vào 10/10/2017 Tất cả ứng dụng Office 2007 của bạn sẽ vẫn hoạt động. Tuy nhiên, bạn có thể tự khiến mình gặp phải nguy cơ gây hại tiềm tàng và nghiêm trọng về bảo mật. Hãy nâng cấp lên phiên bản Office mới hơn để có thể luôn cập nhật tất cả những tính năng, bản vá và bản cập nhật bảo mật mới nhất.

Liên kết để mua hoặc dùng thử Office

Quan trọng: Khi bạn chọn tùy chọn để kích hoạt Office qua điện thoại, bạn có thể sẽ gặp lỗi này: Tính năng kích hoạt qua điện thoại không còn được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn nữa. Để kích hoạt Office qua điện thoại, bạn có thể gọi tới các số cho quốc gia/khu vực cụ thể của mình được liệt kê trong bài viết này.

Khi bạn lần đầu khởi động các chương trình Office 2007 sau khi cài đặt, bạn sẽ được nhắc nhập Khóa Sản phẩm, nếu như bạn chưa nhập trong quá trình Thiết lập.

Để biết thêm thông tin về Khóa Sản phẩm, xem mục Tìm khóa sản phẩm cho Office 2007 Để biết thông tin bổ sung về việc khắc phục sự cố, truy nhập site Hỗ trợ.

Kích hoạt các chương trình Office 2007 của tôi

Kích hoạt Office 2007 qua Internet hoặc qua điện thoại

Khi bạn nhập Khóa Sản phẩm hợp lệ, Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ tự động khởi động và cung cấp cho bạn hai lựa chọn về cách tiếp tục:

 • Kích hoạt bằng Internet     Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ tự động liên hệ với các máy chủ cấp phép của Microsoft thông qua kết nối Internet của bạn. Nếu bạn đang sử dụng một Khóa Sản phẩm hợp lệ chưa dùng hết số bản cài đặt được cho phép thì sản phẩm của bạn sẽ được kích hoạt ngay.

  Khi bạn kích hoạt qua Internet, ID sản phẩm của bạn (có từ Khóa Sản phẩm cài đặt) sẽ được gửi tới Microsoft. Một phản hồi (ID xác nhận) sẽ được gửi lại máy tính của bạn để kích hoạt sản phẩm. Nếu bạn chọn kích hoạt sản phẩm của mình thông qua Internet nhưng bạn chưa được kết nối, trình hướng dẫn sẽ cảnh báo bạn rằng hiện không có kết nối.

 • Kích hoạt bằng điện thoại     Bạn có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Kích hoạt theo số điện thoại dành cho quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể của mình được liệt kê trong bài viết này để kích hoạt sản phẩm với sự trợ giúp của người đại diện dịch vụ khách hàng.

  Việc kích hoạt qua điện thoại có thể mất nhiều thời gian hơn việc kích hoạt qua Internet. Bạn nên sử dụng máy tính khi thực hiện cuộc gọi, đồng thời cũng nên chuẩn bị sẵn Khóa Sản phẩm phần mềm.

  1. Gọi đến Trung tâm kích hoạt theo số điện thoại dành cho quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể của bạn được liệt kê trong bài viết này.

   Người đại diện dịch vụ khách hàng sẽ yêu cầu bạn cung cấp ID cài đặt (hiển thị trên màn hình của bạn) và các thông tin có liên quan khác. Sau khi ID cài đặt được xác minh, bạn sẽ nhận được ID xác nhận.

  2. Trong Trình hướng dẫn Kích hoạt, nhập ID xác nhận vào khoảng trắng ở phần dưới cùng của màn hình, rồi nhấn ENTER.

  3. Tính năng kích hoạt qua điện thoại không khả dụng cho các phiên bản Dùng thử và Đăng ký.

  4. Các dịch vụ Văn bản Điện thoại của Microsoft (TT/TTY) có sẵn cho các cá nhân bị điếc hoặc khiếm thính. Nếu bạn ở Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (800) 718-1599. Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, hãy dùng modem TT/TTY, quay số (716) 871-6859. Dịch vụ TT/TTY chỉ sẵn dùng bằng tiếng Anh.

Làm cách nào tôi có thể kích hoạt Office 2007 vào một thời điểm khác?

Nếu bạn chưa muốn kích hoạt bản phần mềm của mình khi cài đặt, bạn có thể kích hoạt vào lúc khác.

Nếu bạn gặp sự cố với việc kích hoạt, hãy liên hệ với người đại diện dịch vụ khách hàng bằng số điện thoại được cung cấp trong trình hướng dẫn.

Bạn đang sử dụng chương trình Office 2007 nào?

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm vào Tài nguyên, rồi bấm vào Kích hoạt.

 3. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Excel

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Tài nguyên, rồi bấm vào Kích hoạt.

 3. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào Tài nguyên, rồi bấm vào Kích hoạt.

 3. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm vào Tài nguyên, rồi bấm vào Kích hoạt.

 3. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Tôi làm thế nào để biết được liệu Office 2007 đã được kích hoạt hay chưa?

Bạn đang sử dụng chương trình Office 2007 nào?

Access

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm vào Tài nguyên, rồi bấm vào Kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Excel

 1. Bấm vào Nút Microsoft Office Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm vào Tài nguyên, rồi bấm vào Kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

InfoPath

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

OneNote

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Outlook

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm vào Tài nguyên, rồi bấm vào Kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Project

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Publisher

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

SharePoint Designer

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Visio

 1. Trên menu Trợ giúp, bấm vào Kích hoạt Sản phẩm.

 2. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm vào Tài nguyên, rồi bấm vào Kích hoạt.

 3. Nếu phần mềm của bạn đã kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận sau:

  Sản phẩm này đã được kích hoạt.

  Nếu phần mềm của bạn chưa được kích hoạt thì Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ khởi động. Làm theo hướng dẫn trong Trình hướng dẫn Kích hoạt.

Đầu Trang

Kích hoạt, thời kỳ gia hạn và giảm chức năng là gì?

Để có thể tiếp tục sử dụng mọi tính năng của sản phẩm, bạn phải kích hoạt sản phẩm. Kích hoạt Sản phẩm Microsoft là một công nghệ chống vi phạm bản quyền của Microsoft giúp xác minh sản phẩm phần mềm đã được cấp phép hợp pháp.

Kích hoạt    Quy trình này sẽ xác minh Khóa Sản phẩm mà bạn phải cung cấp để có thể cài đặt sản phẩm, đang được sử dụng trên các máy tính được giấy phép phần mềm cấp phép. Nhập hoặc tìm Khóa Sản phẩm.

Thời kỳ gia hạn    Trước khi bạn nhập Khóa Sản phẩm hợp lệ, bạn có thể chạy phần mềm 25 lần, thời gian này chính là thời kỳ gia hạn. Trong thời kỳ gia hạn, một số tính năng hoặc chương trình nhất định không có trong sản phẩm mà bạn đã mua có thể sẽ được kích hoạt. Sau khi bạn nhập Khóa Sản phẩm hợp lệ, bạn sẽ chỉ thấy được những tính năng và chương trình mà bạn đã mua.

Chế độ Giảm Chức năng    Sau thời kỳ gia hạn, nếu bạn vẫn chưa nhập Khóa Sản phẩm hợp lệ thì phần mềm sẽ chuyển sang chế độ Giảm Chức năng. Trong chế độ Giảm Chức năng, phần mềm hoạt động giống như một trình xem. Bạn không thể lưu các sửa đổi vào tài liệu hoặc tạo tài liệu mới, đồng thời, chức năng có thể sẽ bị giảm. Không tệp hay tài liệu hiện có nào bị ảnh hưởng khi ở trong chế độ Giảm Chức năng. Sau khi bạn nhập Khóa Sản phẩm và kích hoạt phần mềm, bạn sẽ có đầy đủ chức năng cho những chương trình và tính năng mà bạn đã mua.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×