Kết nối máy khách

Tóm tắt:    Giải thích cách thức máy tính khách kết nối đến đối tượng thuê Office 365, tùy thuộc vào vị trí của máy tính khách và trung tâm dữ liệu của đối tượng thuê Office 365.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Office 365 nằm tại Microsoft Trung tâm dữ liệu xung quanh trên thế giới mà giúp giữ dịch vụ lập và chạy ngay cả khi không có vấn đề chính trong một khu vực, chẳng hạn như một đất hoặc một mất power. Khi bạn kết nối với đối tượng thuê Office 365 của bạn, kết nối máy khách sẽ được hướng đến Trung tâm dữ liệu thích hợp nơi đối tượng thuê của bạn được lưu trữ. Các quy tắc xác định vị trí đối tượng thuê của bạn có thể được lưu trữ được xác định bởi thỏa thuận của bạn với Microsoft. Các quy tắc xác định cách máy khách của mình tiếp nhận dữ liệu từ vị trí trung tâm dữ liệu đó sẽ tùy thuộc vào cấu trúc của dịch vụ bạn đang dùng.

Ví dụ, khi bạn đăng nhập vào cổng thông tin Office 365 , bạn đang thường được kết nối với Trung tâm dữ liệu gần nhất cho máy khách và sau đó chuyển hướng tùy thuộc vào dịch vụ mà bạn sử dụng tiếp. Nếu bạn khởi động email, kết nối đầu tiên để hiển thị giao diện người dùng vẫn có thể đến từ Trung tâm dữ liệu gần nhất, nhưng kết nối thứ hai có thể mở giữa trung tâm dữ liệu gần nhất và Trung tâm dữ liệu nơi đối tượng thuê của bạn được đặt để hiển thị bạn là gì trong email bạn đọc. Microsoft hoạt động một trong các mạng mười hàng đầu trên thế giới, dẫn đến kết quả vô cùng nhanh Trung tâm dữ liệu-để-Trung tâm dữ liệu kết nối nhanh.

Sau khi bạn đọc bài viết, bạn sẽ có thể tìm hiểu tại sao chúng tôi không cung cấp Office 365 URL và IP dải địa chỉ trên một trung tâm dữ liệu, họ sẽ chỉ cần quá liên kết và dựa vào nhau để thực hiện có nào có thể.

Nếu bạn đang dùng Azure ExpressRoute cho Office 365, trong hầu hết các trường hợp kết nối của bạn sẽ đi qua một kết nối riêng tư để Office 365 thay vì kết nối công cộng được mô tả ở đây. Các nguyên tắc về cách kết nối máy khách được vẫn chính xác. Tìm hiểu thêm về Azure ExpressRoute cho Office 365.

Để thêm chiều sâu trên Skype for Business mạng yêu cầu, hãy đọc bài viết chất lượng đa phương tiện và hiệu suất mạng kết nối trong Skype for Business Online.

Bài viết này là một phần của việc hoạch định mạng và tinh chỉnh hiệu năng cho Office 365

Lưu ý: Chúng tôi cẩn thận tuyệt vời để quản lý dữ liệu khách hàng để nó được bảo mật và riêng tư trong Trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Chi tiết về các bước chúng tôi để quản lý quyền riêng tư được bao gồm trong Trung Tâm tin cậy.

Kết nối với Trung tâm dữ liệu gần nhất

Đây là loại kết nối, phổ biến nhất, và nó được dùng bởi Office 365 cổng thông tin và Exchange Online. Trong tình huống này, khi khách hàng tìm cách kết nối với Office 365, máy tính của họ DNS truy vấn xác định vùng trên thế giới mà máy tính của họ đến từ và Office 365 yêu cầu chuyển hướng đến Trung tâm dữ liệu gần nhất.

Kết nối vào cổng thông tin ngừng ở trung tâm dữ liệu gần nhất, và máy tính khách được cung cấp thông tin về đối tượng thuê của máy khách từ vị trí đó.

Exchange Online đi một bước nữa. Sau khi máy tính khách được kết nối với Trung tâm dữ liệu gần nhất, máy chủ Exchange trong đó Trung tâm dữ liệu kết nối với Trung tâm dữ liệu đối tượng thuê có thực sự như minh họa trong các cách thực hiện việc này hoạt động phần bên dưới. Máy chủ Exchange Online trong Trung tâm dữ liệu gần nhất rồi proxy yêu cầu từ máy tính khách đến máy chủ thư. Điều này sẽ đẩy nhanh trải nghiệm cho máy tính khách bằng cách di chuyển nâng nặng của truy xuất email và mục lịch vào mạng Microsoft.

Trình kết nối này là chuẩn đối với lưu lượng cao, giá trị cao ứng dụng web thích Office 365. Trong phần này, chúng ta tạo đại cương và minh họa các bước trong quy trình. Khi máy tính khách không nằm trong cùng một khu vực dưới dạng đối tượng thuê, kết nối sẽ trông giống khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ máy khách kết nối đến.

Sơ đồ này mô tả một khách hàng sử dụng một cung cấp Office 365 chuẩn với đối tượng thuê của Bắc Mỹ. Trong trường hợp này, người thực hiện yêu cầu có đến châu Âu và đang dùng Office 365 từ vị trí đó...

 1. Máy tính khách yêu cầu máy chủ DNS cục bộ cung cấp địa chỉ IP liên kết với Office 365.

 2. Máy chủ DNS cục bộ của máy tính khách yêu cầu máy chủ DNS của Microsoft cung cấp địa chỉ IP liên kết với Office 365.

 3. Máy chủ DNS của Microsoft trả về tên máy chủ khu vực (dựa vào vị trí của máy chủ DNS của máy khách) và máy tính khách lặp lại bước 1 và 2 để lấy địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu Office 365 tại khu vực.

 4. Máy tính khách kết nối đến địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu khu vực.

 5. Máy chủ Exchange Online thiết lập kết nối với trung tâm dữ liệu hiện hoạt nơi chứa đối tượng thuê của khách hàng.

Trung tâm dữ liệu Khu vực Gần nhất

Kết nối này là hơi khác nhau cho các dịch vụ điện toán đám mây quyền chẳng hạn như Office 365 vận hành bởi 21 Vianet. Với đối tượng thuê trong một phiên bản quyền của Office 365, các máy chủ Office 365 gần nhất sẽ chấp nhận cổng thông tin kết nối là máy chủ trong khu vực quốc nơi chứa đối tượng thuê. Tương tự, khách truy nhập vào SharePoint Online trong điện toán đám mây quyền hoặc chuẩn dịch vụ của chúng tôi sẽ được chuyển hướng tới máy chủ phía trước nơi chứa đối tượng thuê. Hãy xem kết nối với Trung tâm dữ liệu hiện hoạt dưới đây.

 1. Máy tính khách yêu cầu máy chủ DNS cục bộ cung cấp địa chỉ IP liên kết với Office 365.

 2. Máy chủ DNS cục bộ của máy tính khách yêu cầu máy chủ DNS của Microsoft cung cấp địa chỉ IP liên kết với Office 365.

 3. Máy chủ DNS của Microsoft trả về tên máy chủ khu vực (dựa vào vị trí của máy chủ DNS của máy khách) và máy tính khách lặp lại bước 1 và 2 để lấy địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu Office 365 tại khu vực.

 4. Máy tính khách kết nối đến địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu khu vực.

 5. Máy chủ Exchange Online thiết lập kết nối với trung tâm dữ liệu hiện hoạt nơi chứa đối tượng thuê của khách hàng.

Trung tâm dữ liệu Khu vực Gần nhất tại Hoa Kỳ

Kết nối với trung tâm dữ liệu hiện hoạt

Việc kết nối với trung tâm dữ liệu hiện hoạt được thiết kế dành cho tải trọng truyền dữ liệu lớn và hiện đang được SharePoint Online sử dụng. Trong trường hợp này, khi máy khách tìm cách kết nối với Office 365, trình duyệt của chúng sẽ được chuyển hướng đến trung tâm dữ liệu hiện hoạt dành cho đối tượng thuê SharePoint Online của chúng.

Khi máy tính khách kết nối đến SharePoint Online từ một vùng khác, kết nối được chuyển hướng đến Trung tâm dữ liệu hiện hoạt SharePoint Online . Trong trường hợp này, khách hàng sử dụng một tiêu chuẩn cung cấp, dẫn đến kết quả trong các kết nối cổng thông tin còn lại cục bộ và các kết nối SharePoint Online được chuyển hướng đến Trung tâm dữ liệu hiện hoạt.

 1. Máy tính khách yêu cầu máy chủ DNS cục bộ cung cấp địa chỉ IP liên kết với Office 365.

 2. Máy chủ DNS cục bộ của máy tính khách yêu cầu máy chủ DNS của Microsoft cung cấp địa chỉ IP liên kết với Office 365.

 3. Máy chủ DNS của Microsoft trả về tên máy chủ của trung tâm dữ liệu SharePoint Online hiện hoạt (dựa vào vị trí của đối tượng thuê Office 365 của máy khách) và máy tính khách lặp lại bước 1 và 2 để lấy địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu Office 365 hiện hoạt.

 4. Máy tính khách kết nối đến địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu hiện hoạt.

Trung tâm dữ liệu Hiện hoạt tại Hoa Kỳ

Kết nối qua Mạng Riêng Ảo (VPN)

Kiểu kết nối này áp dụng chỉ khi mạng riêng ảo (VPN) được dùng bởi máy tính khách. Trong thực tế, Office 365 hành vi không thay đổi chỉ cần vì một VPN được dùng, nhưng VPN thường được dùng để kiểm soát cách máy tính khách thiết lập kết nối đến Office 365 và thường là kết quả trong một trải nghiệm giảm cấp, vì vậy điều quan trọng là để bao phủ.

Khi máy tính khách thiết lập kết nối VPN với một văn phòng công ty trong một vùng khác, máy chủ DNS tại văn phòng được dùng thay vì máy chủ DNS tại vị trí của máy tính khách. Trong hầu hết các trường hợp, kết nối bổ sung này qua VPN sẽ làm suy thoái kinh nghiệm Office 365 . Dịch vụ Office 365 được tối ưu hóa để kết nối dịch vụ khách hàng như gần với người dùng cuối càng tốt. Nhiều dịch vụ tận dụng Azure cạnh mạng, mạng chuyển phát nội dung, và công suất mạng đáng tin cậy trên mạng Microsoft để cung cấp trải nghiệm người dùng có thể tốt nhất khi mạng yêu cầu cho các dịch vụ Office 365 được thực hiện như gần với máy khách máy tính càng tốt.

 1. Máy tính khách yêu cầu máy chủ DNS VPN cung cấp địa chỉ IP liên kết với Office 365.

 2. Máy chủ DNS VPN của máy tính khách yêu cầu máy chủ DNS của Microsoft cung cấp địa chỉ IP liên kết với Office 365.

 3. Máy chủ DNS của Microsoft trả về tên máy chủ khu vực (dựa vào vị trí của máy chủ DNS VPN) và máy tính khách lặp lại bước 1 và 2 để lấy thông tin địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu Office 365 tại khu vực.

 4. Máy tính khách kết nối tới địa chỉ IP của trung tâm dữ liệu gần nhất với văn phòng công ty mà chúng đã thiết lập VPN kết nối.

Kết nối Trung tâm dữ liệu VPN

Đây là một nối kết ngắn, bạn có thể dùng để quay trở lại: https://aka.ms/o365clientconnectivity

Xem Thêm

Quản lý Office 365 điểm cuối

Kết nối mạng để Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×