Kết nối dữ liệu OLE DB với sổ làm việc của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cơ sở dữ liệu rất tuyệt vời cho việc lưu trữ thông tin, nhưng đôi khi bạn muốn sử dụng hoặc phân tích dữ liệu đó trong Excel. Một số nguồn dữ liệu cần kết nối OLE DB cho Excel để lấy dữ liệu mà bạn muốn. Bạn có thể tạo kết nối với nguồn dữ liệu OLE DB, sau đó làm mới kết nối đó bất cứ khi nào cơ sở dữ liệu được Cập Nhật.

Quan trọng: Các kết nối đến dữ liệu bên ngoài có thể bị tắt trên máy tính của bạn. Để kết nối đến dữ liệu khi bạn mở sổ làm việc, hãy bật kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh Trung tâm Tin cậy hoặc lưu sổ làm việc vào vị trí tin cậy.

Sử dụng trải nghiệm lấy & biến đổi (Power Query) của Excel để kết nối với sổ làm việc Excel.

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Từ OLEDB. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , hãy làm theo các hướng dẫn Hướng dẫn kết nối dữ liệu dưới đây.

 2. Trong hộp thoại Từ OLE DB , nhập chuỗi kết nối của bạn, sau đó nhấn OK.

 3. Trong hộp thoại OLEDB nhà cung cấp , chọn các tùy chọn mặc định hoặc tùy chỉnh, Windows, hoặc cơ sở dữ liệu kết nối, nhập thông tin thích hợp, sau đó bấm kết nối.

 4. Trong hộp thoại bộ dẫn hướng , hãy chọn cơ sở dữ liệu và bảng hoặc truy vấn bạn muốn kết nối đến, sau đó nhấn tải hoặc sửa.

 5. Trong trình Soạn thảo truy vấn Power, bấm đóng & tải.

Trình hướng dẫn Kết nối dữ liệu

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài, hãy bấm Từ các Nguồn Khác.

  Nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài trên tab Dữ liệu

 2. Bấm Từ Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu.

 3. Trong trình hướng dẫn, hãy chọn Khác/Nâng cao rồi bấm Tiếp theo.

 4. Hãy chọn loại nhà cung cấp OLE DB bạn muốn kết nối rồi bấm Tiếp theo.

 5. Chọn bảng hoặc truy vấn bạn muốn bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần còn lại của trình hướng dẫn, nhập tên máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và bất kỳ thông tin khác nếu cần.

 6. Bạn có thể bấm Kết thúc, hoặc bấm Tiếp theo để thay đổi chi tiết của kết nối.

 7. Trong Hộp thoại Nhập Dữ liệu xuất hiện, hãy chọn vị trí đặt dữ liệu trong sổ làm việc của bạn và chọn xem dữ liệu dưới dạng bảng, báo cáo PivotTable hay PivotChart.

 8. Hãy bấm nút Thuộc tính để đặt các thuộc tính nâng cao cho kết nối, chẳng hạn như các thiết đặt hoặc tùy chọn OLAP để làm mới dữ liệu được kết nối.

 9. Hoặc bạn có thể, bạn có thể thêm dữ liệu vào Mô hình dữ liệu sao cho bạn có thể kết hợp dữ liệu của bạn với các bảng hoặc dữ liệu từ nguồn khác, tạo mối quan hệ giữa các bảng, và thực hiện nhiều hơn bạn có thể pivottable cơ bản.

 10. Bấm OK để kết thúc.

Trong Excel 2010 và 2013, không có hai phương pháp tạo kết nối với sổ làm việc khác. Phương pháp được đề xuất là sử dụng Power Query, sẵn có nếu bạn tải xuống Power Query thêm-in. Nếu bạn không thể tải xuống Power Query bổ trợ bộ, bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

 1. Bấm vào tab dữ liệu , sau đó Nhận dữ liệu > Từ nguồn khác > Từ OLEDB. Nếu bạn không thấy nút Lấy dữ liệu , hãy làm theo các hướng dẫn Hướng dẫn kết nối dữ liệu dưới đây.

 2. Trong hộp thoại Từ OLE DB , nhập chuỗi kết nối của bạn, sau đó nhấn OK.

 3. Trong hộp thoại OLEDB nhà cung cấp , chọn các tùy chọn mặc định hoặc tùy chỉnh, Windows, hoặc cơ sở dữ liệu kết nối, nhập thông tin thích hợp, sau đó bấm kết nối.

 4. Trong hộp thoại bộ dẫn hướng , hãy chọn cơ sở dữ liệu và bảng hoặc truy vấn bạn muốn kết nối đến, sau đó nhấn tải hoặc sửa.

 5. Trong trình Soạn thảo truy vấn Power, bấm đóng & tải.

Trình hướng dẫn Kết nối dữ liệu

 1. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài, hãy bấm Từ các Nguồn Khác.

  Nhóm Lấy Dữ liệu Bên ngoài trên tab Dữ liệu

 2. Bấm Từ Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu.

 3. Trong trình hướng dẫn, hãy chọn Khác/Nâng cao rồi bấm Tiếp theo.

 4. Hãy chọn loại nhà cung cấp OLE DB bạn muốn kết nối rồi bấm Tiếp theo.

 5. Chọn bảng hoặc truy vấn bạn muốn bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần còn lại của trình hướng dẫn, nhập tên máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và bất kỳ thông tin khác nếu cần.

 6. Bạn có thể bấm Kết thúc, hoặc bấm Tiếp theo để thay đổi chi tiết của kết nối.

 7. Trong Hộp thoại Nhập Dữ liệu xuất hiện, hãy chọn vị trí đặt dữ liệu trong sổ làm việc của bạn và chọn xem dữ liệu dưới dạng bảng, báo cáo PivotTable hay PivotChart.

 8. Hãy bấm nút Thuộc tính để đặt các thuộc tính nâng cao cho kết nối, chẳng hạn như các thiết đặt hoặc tùy chọn OLAP để làm mới dữ liệu được kết nối.

 9. Bắt đầu với Excel 2013, bạn có thể thêm dữ liệu vào Mô hình dữ liệu sao cho bạn có thể kết hợp dữ liệu của bạn với các bảng hoặc dữ liệu từ nguồn khác, tạo mối quan hệ giữa các bảng, và thực hiện nhiều hơn bạn có thể pivottable cơ bản.

 10. Bấm OK để kết thúc.

Giữ dữ liệu trong sổ làm việc luôn cập nhật

Bây giờ mà bạn đang kết nối với dữ liệu OLE DB, bạn sẽ luôn muốn dữ liệu mới nhất trong sổ làm việc của bạn. Đi tới dữ liệu > Làm mới tất cả để lấy dữ liệu mới nhất. Để biết thêm thông tin về cách làm mới, hãy làm mới kết nối dữ liệu OLE DB.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Power Query được biết đến với tên Tải & Biến đổi trong Excel 2016

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×