Kéo ra ngoài lát cắt trong biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong biểu đồ vành khuyên bị cắt, bạn có thể kéo ra ngoài chỉ các lát vòng ngoài.

  • Để kéo ra ngoài tất cả các lát cắt trong biểu đồ hình tròn, hãy bấm hình tròn, sau đó kéo ra khỏi tâm biểu đồ.

    Để kéo ra ngoài chỉ có một lát trong biểu đồ hình tròn, hãy bấm hình tròn, hãy bấm vào lát bạn muốn di chuyển, sau đó kéo vào lát cắt ra khỏi tâm biểu đồ.

  • Để kéo ra ngoài tất cả các lát cắt trong vòng ngoài của biểu đồ vành khuyên bị cắt, hãy bấm đổ chuông ngoài, sau đó kéo ra khỏi tâm biểu đồ.

    Để kéo ra ngoài chỉ có một lát trong vòng ngoài của biểu đồ vành khuyên bị cắt, bấm đổ chuông ngoài, bấm vào lát bạn muốn di chuyển, sau đó kéo vào lát cắt ra khỏi tâm biểu đồ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×