In và xem trước bản in của tài liệu

Không tìm thấy nút Xem trước khi In? Chương trình Microsoft Office kết hợp In và Xem trước trong cùng một cửa sổ—hãy bấm vào Tệp> In để tìm cả hai. Bạn sẽ thấy tài liệu ở phía bên phải.

Để xem từng trang, hãy bấm vào mũi tên ở dưới cùng của bản xem trước, nếu chữ quá nhỏ không đọc được, hãy dùng thanh trượt thu phóng để điều chỉnh.

Chọn số bản sao bạn muốn và bấm nút In.

Hãy bấm để quay lại tài liệu của bạn.

Để in chỉ các trang nhất định, in một số tính năng của tài liệu hoặc in các thay đổi được theo dõi và chú thích — tại mục Thiết đặt, cạnh In Tất cả các Trang (mặc định), hãy bấm vào mũi tên để xem tất cả các tùy chọn.

Thỉnh thoảng bạn có thể có các vấn đề với việc in và xem trước. Sau đây là một số nguồn tài nguyên có thể trợ giúp:

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ