In và xem trước bản in của tài liệu

Không tìm thấy nút Xem trước khi In? Chương trình Microsoft Office kết hợp In và Xem trước trong cùng một cửa sổ—hãy bấm vào Tệp> In để tìm cả hai. Bạn sẽ thấy tài liệu ở phía bên phải.

Để xem từng trang, hãy bấm vào mũi tên ở dưới cùng của bản xem trước, nếu chữ quá nhỏ không đọc được, hãy dùng thanh trượt thu phóng để điều chỉnh.

Xem trước trang và thanh trượt thu phóng trong cửa số In và Xem trước bản in

Chọn số bản sao bạn muốn và bấm nút In.

Nút In và quay lại

Hãy bấm Mũi tên quay lại để quay lại tài liệu của bạn.

Để in chỉ các trang nhất định, in một số tính năng của tài liệu hoặc in các thay đổi được theo dõi và chú thích — tại mục Thiết đặt, cạnh In Tất cả các Trang (mặc định), hãy bấm vào mũi tên để xem tất cả các tùy chọn.

Thay đổi thiết đặt in của tài liệu

Nếu bạn đang in một tài liệu có những thay đổi được theo dõi, hãy chọn lượng vết cập nhật mà bạn muốn xem trong bản in. Để tắt toàn bộ vết cập nhật, hãy bấm Xem lại. Trong nhóm Theo dõi, chọn Không Vết cập nhật trong hộp Hiển thị để Xem lại.

tắt đánh dấu xem lại để in

Thỉnh thoảng bạn có thể có các vấn đề với việc in và xem trước. Sau đây là một số nguồn tài nguyên có thể trợ giúp:

Đầu Trang

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×