In trong một công cụ danh sách trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để bắt đầu hoạt động in, hãy bấm vào tab Tệp rồi bấm In hoặc nhấn CTRL+P. Chủ đề này mô tả các hoạt động in sau đây:

In một mục đơn

In dạng xem hiện tại

In tất cả các mục

In mục trong danh sách ngoài

In một mục đơn

 • Mở mục bạn muốn in.

 • Bấm tab Tệp, bấm In rồi bấm biểu tượng Máy in.

 • Bấm In trong hộp thoại In của hệ thống máy tính của bạn.

Đầu trang

In dạng xem hiện tại

 • Bấm tab Tệp, bấm In rồi bấm biểu tượng Máy in.

 • Bấm Dạng xem in và bấm OK.

 • Bấm In trong hộp thoại In của hệ thống máy tính của bạn.

Đầu trang

In tất cả các mục

Bạn có thể in tất cả các mục trong công cụ Danh sách theo một số cách. Bạn có thể in từng mục trên một trang riêng lẻ hoặc từng mục có hoặc không có dòng trắng ngăn cách ở giữa.

 1. Bấm tab Tệp, bấm In rồi bấm biểu tượng Máy in.

 2. Bấm In tất cả các mục.

 3. Bấm tùy chọn bạn muốn để in tất cả các mục và bấm OK.

Đầu trang

In mục trong danh sách ngoài

Trong danh sách ngoài trong SharePoint workspace, bạn chỉ có thể in một mục duy nhất tại một thời điểm. Ngoài ra, bạn phải mở mục để in ra.

 • Mở mục bạn muốn in.

 • Bấm tab Tệp, bấm In rồi bấm biểu tượng Máy in.

 • Bấm In trong hộp thoại In của hệ thống máy tính của bạn.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×