In trang tính hoặc sổ làm việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể in toàn bộ hoặc một phần trang tính và sổ làm việc, có một hoặc nhiều lần. Và nếu dữ liệu mà bạn muốn in nằm trong bảng Microsoft Excel, bạn có thể in chỉ bảng Excel.

Bạn cũng có thể in sổ làm việc vào một tệp thay vì vào máy in. Điều này rất hữu ích khi bạn cần in sổ làm việc trên một kiểu khác nhau của máy in đã dùng để in nó lần đầu tiên.

Trước khi in

Trước khi in bất kỳ điều gì trong Excel, hãy nhớ rằng không có nhiều tùy chọn sẵn dùng cho một trải nghiệm in tối ưu. Để biết thêm thông tin, hãy xem in trong Excel.

Quan trọng: Một số định dạng, chẳng hạn như màu chữ hoặc bóng ô, có thể nhìn rất đẹp trên màn hình nhưng khi in ra máy in đen trắng, chúng sẽ không như bạn kỳ vọng. Bạn cũng có thể muốn in trang tính có đường lưới được hiển thị để dữ liệu, các hàng và cột hơn nổi bật hơn.

In một hoặc một vài trang tính

 1. Chọn trang tính mà bạn muốn in. Tìm hiểu cách.

 2. Bấm tệp, sau đó bấm in, nhấn Ctrl + P.

 3. Bấm nút In hoặc điều chỉnh Thiết đặt trước khi bạn bấm nút In.

In một hoặc một vài sổ làm việc

Tất cả các tệp sổ làm việc mà bạn muốn in phải ở cùng một thư mục.

 1. Bấm Tệp rồi bấm Mở.

 2. Nhấn giữ phím Ctrl và sau đó bấm vào tên của từng sổ làm việc mà bạn muốn in, sau đó bấm in.

In tất cả hoặc một phần của một trang tính

 1. Bấm vào trang tính rồi chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn in.

 2. Bấm Tệp rồi bấm In.

 3. Dưới thiết đặt, bấm vào mũi tên kế bên In các trang hiện hoạt và chọn tùy chọn thích hợp.

  Bên dưới Thiết đặt, hãy bấm In Toàn bộ Trang tính
 4. Bấm vào In.

  Ghi chú: Nếu một trang tính đã xác định vùng in, Excel sẽ in chỉ các vùng in. Nếu bạn không muốn in chỉ được xác định vùng in, hãy chọn hộp kiểm bỏ qua vùng in . Tìm hiểu thêm về thiết lập hoặc xóa một vùng in.

In bảng Excel

 1. Bấm vào một ô trong bảng để bật bảng đó.

 2. Bấm Tệp rồi bấm In.

 3. Dưới Thiết đặt, bấm vào mũi tên kế bên In các Trang Hiện hoạt và chọn In Bảng đã Chọn.

  In bảng đã chọn
 4. Bấm vào In.

In sổ làm việc ra tệp

 1. Bấm vào Tệp rồi bấm In hoặc nhấn Ctrl+P.

 2. Dưới mục Máy in, hãy chọn In ra Tệp.

  In tùy chọn tệp
 3. Bấm in.

 4. Trong bản in đầu ra hộp thoại Lưu như , nhập tên tệp và sau đó bấm OK. Tệp sẽ được lưu trong thư mục tài liệu của bạn

Quan trọng: Nếu bạn in tệp đã lưu trên máy in khác nhau, dấu ngắt trang và giãn cách chữ có thể thay đổi.

Đầu Trang

In một phần hoặc toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để in một phần trang tính, bấm vào trang tính, sau đó chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn in.

  • Để in toàn bộ trang tính, bấm vào trang tính để kích hoạt nó.

  • Để in sổ làm việc, bấm vào bất kỳ trang tính của nó.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , và sau đó bấm inhoặc nhấn Ctrl + P.

 3. Bên dưới in gì, hãy chọn một tùy chọn in vùng chọn, trang tính hiện hoạt hoặc trang tính hoặc toàn bộ sổ làm việc.

  Ghi chú: Nếu một trang tính có một vùng in đã xác định, Excel sẽ in chỉ vùng in. Nếu bạn không muốn in một vùng in đã xác định, hãy chọn hộp kiểm bỏ qua vùng in . Tìm hiểu thêm về thiết lập hoặc xóa một vùng in.

Mẹo: Để in nhanh chóng hoặc để xem trước bản in trước khi in, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào mũi tên cạnh in, sau đó bấm In nhanh hoặc Xem trước khi in.

In nhiều trang tính cùng lúc

 1. Chọn trang tính mà bạn muốn in. Tìm hiểu cách.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm in.

Mẹo: Để in nhanh chóng hoặc để xem trước bản in trước khi in, bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , bấm vào mũi tên cạnh in, sau đó bấm In nhanh hoặc Xem trước khi in.

In một vài sổ làm việc cùng lúc

Tất cả các tệp sổ làm việc mà bạn muốn in phải ở cùng một thư mục.

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm mở.

 2. Nhấn giữ phím Ctrl và chọn tất cả sổ làm việc mà bạn muốn in.

 3. Trên máy tính chạy Windows Vista    

  • Bấm chuột phải vào vùng chọn, rồi bấm In.

   Trên máy tính chạy Microsoft Windows XP    

  • Trong hộp thoại Mở, hãy bấm Công cụ, rồi bấm In.

In bảng Excel

 1. Bấm vào một ô trong bảng để kích hoạt bảng.

 2. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm in.

 3. Bên dưới in gì, hãy chọn bảng.

In sổ làm việc ra tệp

 1. Bấm nút Microsoft Office Ảnh nút > in > in.

 2. Trong hộp tên , hãy chọn máy in mà bạn muốn in tệp.

 3. Chọn hộp kiểm in ra tệp , sau đó bấm OK.

  In tệp
 4. Trong bản in đầu ra hộp thoại Lưu như , nhập tên tệp và sau đó bấm OK. Tệp sẽ được lưu trong thư mục tài liệu của bạn

Quan trọng: Nếu bạn in tệp đã lưu trên máy in khác nhau, dấu ngắt trang và giãn cách chữ có thể thay đổi.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×