In sách nhỏ quảng bằng cách dùng Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tự in sách nhỏ quảng cáo, đặc biệt là nếu bạn có quyền sử dụng máy photocopy tốt. Hoặc bạn có thể dùng trình hướng dẫn Đóng Gói để Sử dụng tiếp trong Publisher 2013 để gửi quyển sách này tới nhà in thương mại. Hãy xem In: Lựa chọn giữa máy tính để bàn, cửa hàng photo và nhà in thương mại nếu bạn không chắc nên sử dụng phương pháp nào.

In một bản sao sách nhỏ quảng cáo của bạn

  1. Từ mẫu sách nhỏ quảng cáo của bạn, hãy bấm Tệp > In.

  2. Chọn đúng máy in.

  3. Bên dưới Thiết đặt, hãy chắc chắn rằng bạn đang in một trang trên một tờ giấy, đã chọn đúng cỡ giấy và in trên cả hai mặt của tờ giấy.

  4. Bấm nút In ở đầu màn hình.

Tạo tệp sách nhỏ quảng cáo cho việc in thương mại

  1. Từ mẫu sách nhỏ quảng cáo của bạn, hãy bấm Tệp > Xuất.

  2. Bên dưới Đóng Gói để Sử dụng tiếp, hãy bấm Lưu cho Nhà in Thương mại.

Bấm Tệp, Xuất để xem các tùy chọn Đóng Gói để Sử dụng tiếp.

  1. Bấm vào mũi tên và bấm In Thương mại.

  2. Bấm Cả tệp PDF và tệp Publisher .pub.

  3. Bấm Trình hướng dẫn Đóng Gói để Sử dụng tiếp rồi lưu tệp.

  4. Gửi tệp PDF và .pub đến nhà in thương mại.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×