In phần đính kèm nhận được trong thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Trong danh sách thư, chọn nhưng không mở thư mà bạn muốn in.

 2. Trên menu Tệp, bấm In.

  In phần đính kèm

  1. thư có phần đính kèm

  2. danh sách thư

  3. menu tệp

  4. lệnh in

 3. Để in các phần đính kèm, hãy chọn hộp kiểm in đính kèm tệp .

  In tệp đính kèm

Tôi không nhìn thấy hộp kiểm in tệp đính kèm

Nếu bạn không nhìn thấy hộp kiểm in đính kèm tệp , bạn có thể có đã bấm in trên menu tệp trong thư đang mở. Đóng thông báo và có thông báo vẫn được chọn trong danh sách thư, bấm in trên menu tệp .

Ghi chú: Phần đính kèm được in ra chỉ tới máy in mặc định. Ví dụ, nếu bạn thiết lập máy in A làm mặc định, và bạn chọn để in thư có phần đính kèm trên máy in B, thư sẽ được gửi đến máy in B, nhưng phần đính kèm sẽ được gửi đến máy in A.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×