In phần đính kèm nhận được trong email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể in phần đính kèm của email mà không cần mở tệp. Có thể in phần đính kèm từ cửa sổ thư đang mở hoặc từ Ngăn Đọc. Nếu thư có nhiều phần đính kèm, bạn có thể chọn in một hoặc tất cả các phần đính kèm.

Để in phần đính kèm từ thư đang mở hoặc Ngăn Đọc, bạn hãy làm như sau:

  • Bấm vào biểu tượng phần đính kèm phía dưới phần đầu thư, sau đó bấm Phần đính kèm

  • Trong nhóm Hành động, bấm In Nhanh.

Để in phần đính kèm khi in thư, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn tùy chọn In tệp đính kèm. Sau khi được bật, thiết đặt này sẽ luôn bật cho đến khi bạn tắt nó.

  1. Trong danh sách thư, hãy bấm vào thư có phần đính kèm bạn muốn in.

  2. Bấm tab Tệp.

  3. Bấm vào In.

  4. Tại mục Máy in, bấm Tùy chọn In.

  5. Trong hộp thoại In, tại mục Tùy chọn In, hãy chọn hộp kiểm In tệp đính kèm.

    Tùy chọn in tệp đính kèm trong hộp thoại In

Ghi chú: Phần đính kèm sẽ chỉ in ra trên máy in mặc định. Ví dụ, nếu máy in A là mặc định và bạn chọn in thư có phần đính kèm trên máy in B thì thư sẽ được in ra trên máy in B nhưng phần đính kèm sẽ được in ra trên máy in A. Nếu bạn muốn gửi phần đính kèm đến một máy in cụ thể, hãy bấm đúp vào phần đính kèm để mở nó, sau đó hãy sử dụng lệnh in trong chương trình mở phần đính kèm này.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×