In phác thảo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể in dàn bài, ghi chú diễn giả hoặc bản phân phát của bản trình bày dưới dạng một tham chiếu hữu ích cho cuộc họp hoặc buổi chỉnh sửa. Đại cương in chỉ văn bản trong các trang chiếu, mà không có hình ảnh. Ghi chú của bản trình bày trình bày trang chiếu, ghi chú diễn giả có liên quan bên dưới nó. Nếu bạn chọn để in bản phân phát của bản trình bày, bạn có thể in nhiều trang chiếu trên một trang bằng cách dùng một loạt các mẫu, đôi khi có khoảng trống cho ghi chú.

Trong bài viết này

In các trang chiếu dưới dạng đại cương
 1. Bấm TỆP.

  Bấm TỆP ở góc trên bên trái của màn hình.
 2. Bấm vào In.

 3. Bấm Trang chiếu toàn trang, sau đó chọn dàn bài từ danh sách Bố trí in .

  Trong ngăn In, bấm Trang chiếu Toàn Trang, rồi chọn Đại cương từ danh sách Bố trí In.
 4. Đặt các tùy chọn in khác mà bạn muốn, rồi bấm in.

  Đầu Trang

In các trang chiếu với ghi chú diễn giả
 1. Bấm TỆP.

  Bấm TỆP ở góc trên bên trái của màn hình.
 2. Bấm vào In.

 3. Bấm Trang chiếu toàn trang, và chọn Trang ghi chú từ danh sách Bố trí in .

  Trong ngăn In, bấm Trang chiếu Toàn Trang, rồi chọn Trang Ghi chú từ danh sách Bố trí In.
 4. Đặt các tùy chọn in khác mà bạn muốn, rồi bấm in.

  Đầu Trang

In bản phân phát
 1. Bấm TỆP.

  Bấm TỆP ở góc trên bên trái của màn hình.
 2. Bấm vào In.

 3. Bấm Trang chiếu toàn trang, và chọn tùy chọn bạn muốn từ danh sách các bản phân phát.

  Trong ngăn In, bấm Trang chiếu Toàn Trang, rồi chọn bố trí bạn muốn từ danh sách Bản phân phát.
 4. Đặt các tùy chọn in khác mà bạn muốn, rồi bấm in.

  Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chọn dạng xem phù hợp cho nhiệm vụ trong PowerPoint 2013

In bản trình bày đen trắng hoặc sắc độ xám

Thêm ghi chú diễn giả vào trang chiếu của bạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×